Навигација

Архива новости

Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Извјештај комисије за избор сарадника Медицинског факултета за ужу научну област Офталмологија

Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Међународно јавно право, предмет Међународно јавно право Извјештај комисије за избор у звање на ужој научној области Радно и социјално право, предмет радно и сцијално право Извјештај ком...

Директан пренос предавања са Универзитета у Грацу, Аустрија, под називом ''Људска врста и космос: велика маса, празан простор'' (Mensch und Kosmos: große Massen, leere Räume) у оквиру програма Академија понедјељком (Montagsakademie), биће емитован у по...

Број: 01-2645/09 Дана, 29.05.2009.године     На основу члана 138. став 3. Статута Универзитета у Бањој Луци,  расписује се К О Н К У Р С I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: За уже научне области: 1.     Економска анализа, за наставни предмет Са...

Извјештај комисије о избору сарадника за Клиничку праксу II, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Педијатрија, Др мед. Љиљана Соломон, Медицински факултет Извјештај о избору сарадника за ужу научну област Ургент...

На основу члана 103. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 127. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 21. сједници одржаној 16.04.2009. године, доноси ОДЛУКУ о начину и...

1. Избор у звање наставника за ужу научну област Повртарство за наставне предмете: Повртарство; Опште повртарство, Гајење поврћа и Гљиварство (кандидат: проф. др Миле Дардић Мирјанић); 2. Избор у звање наставника за ужу научну област Воћарство и ...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање у ужу научну област: Узгајање шума Предмет Генетика са оплемењивањем биљака Узгајање шума, предмет Шумске културе и плантаже Уређeње и заштита шума; Прираст и принос шума

Предавње г-дина Мартина Лутера Кинга III, 14. мај 2009. године, 11 часова, амфитеатар Правног факултета Универзитета у Бањој Луци У организацији Универзитета у Бањој Луци и Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини у четвртак, 14. м...

У организацији Универзитета у Бањој Луци и Међународне организације за миграције (International Organization for Migration - IOM) у понедјељак, 11. маја 2009. године са почетком у 12 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци, представн...

Извјештај за избор наставника Природно-математичког факултета у Бањој Луци на уже научне области Географија (друштвена географија) и Демографија (на предмет Географија становништва – Демографија 1 и 2 и Демографија)

На основу члана 103. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 127. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета на 21. сједници одржаној 16.04.2009. године, д о н о с и О Д Л У К У о ...

У организацији Универзитета у Бањој Луци и званичних заступника Матлаб-а у сриједу, 29. априла 2009. године, са почетком у 14 часова, на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, организоваће се семинар под називом „Data Analysis Using MATL...

На основу члана 58. став 8. тачка ж) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/06 и 30/07) и члана 26. став 1. алинеја 6. Статута Универзитета у Бањој Луци, Управни одбор Универзитета на сједници одржаној 18.02.2009. го...