Навигација

Архива новости

На основу чалана 149 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута о Универзитету у Бањој Луци, Наставнo-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 26.11.2013. године, донијело је oдлуку бро...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Радивој Брдар, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранислав Будаков, редовни професор, Медицински факултет У...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Марија Кулаузов, редовни професор, ужа научна област Медиц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирург...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Јован Војиновић, редовни професор, ужа научна област Дјечи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Јасминка Николић, редовни професор, ужа научна област Мед...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Богдан Зрнић, редовни професор, ужа научна област: Дермато...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Болести зуба - др стом. Огњенка Јанковић, др стом. Сања Илић

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област: Хирургија, Медицинск...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на седници одржаној 27.09.2013....

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Дарко Ивановић, редовни професор, ужа научна област Аналитика лијекова, Ф...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 27.09.2013. године, дони...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04.2-3437-15/12 од 03.12.2012. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Смиљка Циц...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањо Луци број: 18-3-376/2013 од 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Видна оштрина и резидуална рефлексија након имплантације ирис-фиксир...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.632-105/13 од 04.04.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Проф. др Бран...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.7.2013. године, ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, дон...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10 ) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 10.07.2013. године донијело је одлу...

Састав Комисије: 1. Др Зоран Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Михајло Матић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“. Број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.07.2013. године, дон...