Навигација

Архива новости

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармацеутска хемија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Соте Владимиров, редовни професор, ужа научна област : Фар...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-науч...

На основу члана 149 Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинскогфакултета на сједници одржаној дана 12.05.20...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 13.05.2014. године, донијело је од...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 12.05. 2014. године...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) члана 54. Статута универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сје...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014.године, донијело је одл...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-132/2014 од 04.03.2014. године, именована је комисија за оцјену подобности теме под насловом „Видна оштрина и резидуална рефракција након имплантације ирис-фикси...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 04.3.2014. године, број рјешења 18-3-...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакогнозија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област : Ф...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Соте Владимиров, редовни професор, ужа научна област : Фа...

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске „бр 73/10, 104/11 i 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научног вијећа Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године, д...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број 18-3-143/2014 од 04.03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме Мр сц. мед. Зорана Вукојевића за израду докторске тезе под називом „Процјена квалите...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно–научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 04.03.2014. године донијело је одлук...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-142/2014 на сједници одржаној 04. 03.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр сц. Саше Марина „Утица...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Бранислава Јаковљевић, ванредни професор, ужа научна облас...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 04. 03.2014. године...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Акадмик Небојша Радуновић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-72/2014 од 28.01.2014. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Утицај ксилитола на ниво Streptococcus mutans-а у дјеце са смањеном ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 28.01....

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Бол...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Нурка Прањић, редовни професор, ужа научна област Медицина рада и спорта, ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Академик Драгољуб Мирјанић, предсједник;2. Др Југослав Стахов, члан;3. Др Зор...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област Хирургија, Медицински ф...