Навигација

Архива новости

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 33. сједници одржаној 12. 06. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.982-13/12 о образ...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 31. сједници одржаној 11. 04. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.488-12/12 о образ...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на 29. сједници одржаној 09. 02. 2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за р...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 02-1569/11 од 20.10.2011. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10), Наставно-научно вијеће Фил...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о образовању комисије бр. 02-1921- 1/11 од 12.12.2011. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10) Н...

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик Милица Богдановић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - Српска књижевност Данијел Дојчиновић

Извјештај Комисје о пријављеним кандидатима за озбор зу звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Салваторе Кавалиери

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Салваторе Кавалиери

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Српски језик Горан Милашин

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Француски језик Весна Марчета

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Валерија Ува

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Мариа Форнари

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне културе - Италијанска култура Стефано Адамо

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - француски језик Марион Евелин Гувијак

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик Маја Мандић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Италијански језик Франческа Ригети

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - Енглески језик Јасна Јуришић-Рољић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици (Италијански језик) Дејан Малчић по Конкурсу објављеном 25.08.2010. године.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности (Њемачка књижевност).doc

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ  Одлуком бр. 11/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филол...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком број 12/10 од 10.11.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10) Наставно научно вијеће Филолошко...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 14/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филоло...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком бр. 13/10 од 22.12.2010. године, а у складу с чланом 71. и 91.  Закона о висoком образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10)  Наставно – научно вијеће Филол...