Навигација
Viber

ЕРАЗМУС+ стипендија за размјену академског особља Филолошког факултета

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену академског особља у сврху држања наставе на Универзитету у Гдањску, Пољска, чија је тема књижевност и лингвистика.

Доступна је једна (1) стипендија за наставно особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм српског језика и књижевности). Трајање размјене је пет (5) радних дана + два (2) дана предвиђена за путовање.

Размјена се мора обавити у академској 2019/2020. години, а Универзитет у Гдањску предвиђа да би најоптималније вријеме размјене било у другој половини октобра 2019. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:

- трошкови смјештаја и живота 140,00 евра по дану боравка,

- путни трошкови 275,00 евра.

Трошкови полисе осигурања нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да их сноси сам.

АПЛИКАНТИ:

На конкурс се може пријавити академско особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци (Студијски програм српског језика и књижевности). За рамјену је потребно познавање српског и/или пољског језика.

ДОКУМЕНТИ:

На конкурс је потребно доставити сљедеће:

1.    Биографија кандидата  (препоручује се коришћење модела Europass);

2.    Мотивационо писмо

3. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада (видјети: http://unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici документе под редним бројевима 34. и 34.1).

Све документе треба доставити у PDF формату.

ПРИЈАВА:

Сву тражену документацију потребно је доставити координатору за међународну сарадњу Филолошког факултета електронском поштом на е-адресу: milica.josic-milinovic@flf.unibl.org.

Рок за достављање документације је 30.4.2019. године у 12 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци извршиће провјеру подобности пристиглих пријава и одабир кандидата у року од десет (10) радних дана.

Предност имају кандидати који имају искуство у активностима за које је расписана мобилност, као и кандидати који нису раније користили стипендије Ерасмус+ програма.

Кандидати ће бити обавијештени о резултатима избора електронском поштом.

Изабрани кандидати су дужни да попуне формулар о мобилности на свом профилу на езапослени и прије и послије обављене мобилности.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8734/erasmus.jpg