Навигација
Viber

Информација са 31. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 31. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 29. новембра 2018. године, разматран је и подржан Приједлог измјена и допуна Статута.

Донесена је и Одлука о именовању проф. др Далибора Кесића за члана Сената Универзитета у Бањој Луци.

Усвојен је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о усвајању Елабората о оправданости измјена постојећег студијског програма Архитектура који се изводи на првом циклусу студија.

Сенат је размотрио и дао подршку Приједлогу одлуке Наставно-научног вијећа Правног факултета о усвајању Елабората о оправданости извођења студијског програма „Докторске студије Право“ трећег циклуса студија на Правном факултету Универзитета у
Бањој Луци.

Сенат је на приједлог ННВ истог факултета, размотрио и дао салгасност за Елаборат о оправданости извођења студијског програма „Мастер студије Право“ другог циклуса студија на Правном факултету.

Подржан је и Приједлога одлуке Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци о измјени наставног плана и програма другог циклуса студија Здравствене његе Медицинског факултета УНИБЛ.

Чланови Сената су на 31. сједници разматрили и далу подршку за приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2018/2019. години, а подржана је и о Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2018/2019. години.

На приједлог ННВ Природно-математичког факултета, на више катедри разрјешени су досадашњи и именовани нови шефови катедри.

Највиши орган Универзитета, дао је сагласност и за Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања.

Било је и ријечи о изборима у наставничка и сарадничка звања, па је тако одлучено да се подржи избори у звања на сљедећим ОЈ УНИБЛ: Академија умјетности, Економски факултет, Електротехнички факултет, Машински факултет, Медицински факултет,
Природно-математички факултет, Пољопривредни факултет, Филолошки факулет и Факултет физичког васпитања и спорта.

Сенат је дао подршку и за извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама кандидатима: Академије умјетности, Архитектонско-грађевниско-геодетског факултета и Факултета физичког васпитања и спорта.

Сагласност на извјештаје комисије о оцјени подобосноти теме и канадата за израду докторске дисертације добили су кандидати Медицинског и Пољопривредног факултета.

Сенат је дао и пуну подршку да се уџбеници професора ПМФ, Шумарског и Филозофског факултета објаве као универзитетска наставна литература.

Сенат је једногласно подржао и Меморандум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета „Ecole Normale Superieure de laghouat“ у Алжирској покрајини Лагуат. Такође, Сенат је сагласан и са допунама Споразума о сарадњи Д1909/8 од 03.09.2018. године између Федералне државне аутономне образовне институције високог образовања „Белгородски државни национални истраживачки универзитет“ (Русија) и Универзитет у Бањој Луци (Република Српска).

На 31. сједници, на Приједлог одлуке ННВ Шумараског факултета, продужен је рок за одбрану докторске дисертације под називом „Структура и начини природног обнављања шума букве и јеле са смрчом (Piceo-Abieti-Fagetum) на подручју западног дијела
Републике Српске“, кандидата мр Мирка Шебеза.

Подршку Сената, добио је и Приједлог одлуке Пољопривредног факултета о конституисању наставно-научног вијећа на овом факултету.