Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Душанке Данојевић

ДокторатиМедицински факултет

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10,104/11,84/12. и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 10.11.2015. године, донијело је Одлуку (бр. 18/3.803/2015) о именовању комисије за оцјену и одбрану докторске тезе коју је под називом „Утицај физичке активности на ментално здравље одраслог становништва у Републици Српској“, урадила мр Душанка Данојевић. У комисију су именовани:

1. Др Марија Бургић Радмановић, ужа научна област психијатрија, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Нађа Васиљевић, ужа научна област хигијена, редовни професор, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, члан;
3. Др Радојка Коцијанчић, ужа научна област хигијена, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, члан;
4. Др Јања Бојанић, ужа научна област епидемиологија, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, резервни члан.

Након детаљног прегледа урађене докторске дисертације кандидата мр Душанке Данојевић, Наставно–научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци Комисија подноси сљедећи:

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Душанке Данојевић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4987/medicina.jpg