Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњенке Јанковић

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3.801/2015 од 11.11.2015. године, са VIII редовне сједнице одржане 10.11.2015. године, а на основу члана 71. став 7. тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, именована је Комисија за оцjену подобности теме: "Биокомпатибилност наноструктурних биоматеријала на бази калцијум алумината" и кандидата мр сц. др стом. Огњенке Јанковић, у саставу:

1. Др Ђурица В. Грга, ванредни професор, ужа научна област Болести зуба, Стоматолошки факултет,  Универзитет у Београду, председник; 
2. Др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област Болести зуба, Стоматолошки факултет,  Универзитет у Београду, члан;
3. Др Бранислав Глишић, редовни професор, ужа научна област Болести зуба, Стоматолошки факултет,  Универзитет у Београду, члан.

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњенке Јанковић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4993/medicina.jpg