Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Небојше Кнежевића за израду докторске тезе

ДокторатиУниверзитет у Бањој Луци

Одлуком Научно-наставног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број 15/3.501-8а/12 од 15.03.2012 године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Небојше Кнежевића за израду докторске тезе под називом „Утицај структуре и фазе деградације комуналног отпада на састав процједних вода са депонија и избор поступака пречишћавања“.

Комисија је именова у сљедећем саставу:
1. др Љиљана Вукић, ванредни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Еколошко инжењерство;
2. др Анђелка Михајлов, редовни професор Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Заштита животне средине (управљање отпадом);
3. др Марина Илић, редовни професор Факултета за екологију и заштиту животне средине - Универзитет Унион-Никола Тесла у Београду, ужа научна област Управљање отпадом и одрживи развој;
4. др Милорад Максимовић, редовни професор Технолошкг факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Реакцијско инжењерство;

прегледала је материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр Небојше Кнежевића и подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Небојше Кнежевића за израду докторске тезе