Навигација
Viber

Извјештај о оцјени докторске дисертације мр Горана Јањића

ДокторатиМашински факултет

др Мирослав Бобрек, редовни професор Машинског факултета у Бањој Луци,
др Здравко Миловановић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци,
др Борут Косец, ванредни професор Наравословнотехнишке факултете у Љубљани,
др Зорана Танасић, доцент Машинског факултета у Бањој Луци,
др Зоран Ђурић, доцент Електротехничког факултета у Бањој Луци.


НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ
МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ


Предмет: Извјештај Комисије за преглед и оцјену докторске дисертације кандидата мр Горана Јањића, дипл. инж. маш., вишег асистента на Машинском факултету у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета у Бањој Луци број 08-1418/11 од 12.12.2011. године, именовани смо за чланове Комисије за преглед и оцјену докторске дисертације мр Горана Јањића, дипл. инж. маш., под називом: "ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ХОЛИСТИЧКОГ УПРАВЉАЊА ЕНЕРГЕНТИМА РЕГИОНА".

Прегледом достављене документације Комисија је констатовала сљедеће:
1. Кандидат је пријавиo тему дисертације дана 15.05.2007. године.
2. Наставно-научно вијеће Машинског факултета у Бањој Луци је на сједници одржаној  25.06.2007. године именовало Комисију за оцјену подобности кандидата и теме у саставу: проф. др Мирослав Бобрек, проф. др Здравко Миловановић и проф. др. Борут Косец.
3. Наставно-научно вијеће Машинског факултета у Бањој Луци је на сједници одржаној 25.09.2007. године прихватило извјештај Комисије о оцјени подобности кандидата и теме.
4. Наставно-научно вијеће Универзитета у Бањој Луци је Одлуком број 05-752/07 од         15.10.2007. године дало сагласност на Извјештај о подобности кандидата и теме.
5. Кандидат је дана 07.11.2011. године предаo дисертацијu Студентској служби Машинског факултета.
6. Наставно-научно вијеће Машинског факултета у Бањој Луци је на сједници одржаној 12.12.2011. године именовало Комисију за преглед и оцјену докторске дисертације.
Након прегледа и анализе докторске дисертације, сагласно Закону о Универзитету и Статуту Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Комисија подноси Наставно-научном вијећу Машинског факултета у Бањој Луци сљедећи

Извјештај о оцјени докторске дисертације мр Горана Јањића