Навигација

проф. др Драгана Башић
редовни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-013
Катедре
 • Економски факултет-Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Пословне финансијередовни професор 26. децембар 2019.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2БМБанкарски менаџмент
2И14АУРИУправљање ризицима
2И14БПРИПроцјена ризика
2И14ЈУРИУправљање ризицима
2И14ММБАМеђународно банкарство
2И14РПРИПроцјена ризика
2О14ББМЕБанкарски менаџмент
Академске студије првог циклуса
1БАНКБанкарство
1БПБазелски принципи
И17ФМБАМеђународно банкарство
О17ФБАНБанкарство
Академске студије трећег циклуса
3И14ММБАМеђународно банкарство
3И14ФСФИСавремена финансијска интермедијација и инвестиционо одлучивање
3О14ФМЕСМонетарна економија и савремено банкарство

Библиографија

Радови у часописима

  Утицaj субјективних факторa нa квaлитeт пoслoвнoг одлучивања

  DOI10.7251/ZREFIS1817053B
  ЧасописЗборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву
  Година2018
  АуториДрагана Башић
  Број17
  Страна од53
  Страна до60
  Веб адресаhttp://zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2018-17/53-60%20Basic%20and%20Aleksic.pdf

  Growth and Relation of Private Savings and Gross Domestic Product in Bosnia and Herzegovina

  DOI10.1080/19448953.2018.1406694
  ЧасописJournal of Balkan and Near Eastern Studies
  Година2018
  АуториДрагана Башић
  Волумен20
  Број5
  Страна од1
  Страна до18
  Веб адресаhttps://www.tandfonline.com/toc/cjsb20/current

  Границе моралног хазарда у банкарству и утицај на финансијску стабилност система

  ЧасописГодишњак Европског дефендологија центра
  Година2016
  АуториДрагана Башић
  Волумен5
  БројV
  Страна од105
  Страна до114

  Финансирање локалне заједнице емисијом муниципалних обвезница

  ЧасописГодишњак Европског дефендологија центра
  Година2015
  АуториДрагана Башић
  Волумен3
  БројIV
  Страна од9
  Страна до28

  Модели управљања проблематичним кредитима у банкарском сектору Републике Српске

  DOI10.7251/FIN1503021B
  ЧасописFinancing, naučni časopis za ekonomiju
  Година2015
  АуториДрагана Башић
  Волумен3
  БројVI
  Страна од21
  Страна до28

  Улога финансијског система у детерминирању привредног развоја

  ЧасописГодишњак Европског дефендологија центра
  Година2014
  АуториДрагана Башић
  Страна од172
  Страна до187

  Business Intelligence and the Concept of Shain of Values in the Insurance

  ЧасописTECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Година2013
  АуториДрагана Башић
  Волумен8
  Број1
  Страна од244
  Страна до256
  Веб адресаhttp://pdf.ttem.ba/ttem_8_1_web.pdf

  Финансирање и значај малог бизниса у подстицању привредне активности

  ЧасописЕкономски погледи
  Година2013
  АуториДрагана Башић
  Волумен15
  Број2
  Страна од89
  Страна до110

  Customer Relationship Management in Banking in the Context of Business Intelligence

  ЧасописTECHNICS TECHNOLOGIES EDUCATION MANAGEMENT-TTEM
  Година2012
  АуториДрагана Башић
  Волумен7
  Број1
  Страна од154
  Страна до163
  Веб адресаhttp://pdf.ttem.ba/ttem_7_1_web.pdf

  Актуелни правци промјена регулације финансијског система

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2012
  АуториДрагана Башић
  Број16
  Страна од173
  Страна до199

  Дужничка криза и њено рјешавање

  ЧасописЗборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву
  Година2012
  АуториДрагана Башић
  Број6
  Страна од259
  Страна до272

  Узрочно-посљедична повезаност појаве финансијских криза и макроекономских фактора окружења

  ЧасописЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
  Година2011
  АуториДрагана Башић
  Број5
  Страна од147
  Страна до170

  Нова кретања у организацији банкарства

  ЧасописФинрар
  Година2005
  АуториДрагана Башић
  Страна од91
  Страна до99

  Стратегијско управљање у банкама са освртом на концепт стратегијског планирања

  ЧасописФинрар
  Година2003
  АуториДрагана Башић
  Страна од87
  Страна до91

  Значај и интегрисаност осигуравајућих друштава у финансијском систему

  ЧасописФинрар
  Година2001
  АуториДрагана Башић
  Страна од18
  Страна до21

Радови са скупова

  Moдeли мoбилних плaћaњa у бaнкaрству

  Научни скуп21. Meђунaрoдна DQM кoнфeрeнциjа “Упрaвљaњe квaлитeтoм и пoуздaнoшћу“, ICDQM-2018.,
  DOIISBN 978-86-86355-36-2, COBISS.SR-ID 264686348
  ПубликацијаЗборник радова 21. Meђунaрoднe DQM кoнфeрeнциje “Упрaвљaњe квaлитeтoм и пoуздaнoшћу“
  Година2018
  АуториДрагана Башић
  Страна од190
  Страна до195

  Солидарно породично банкарство, претпоставке примјене и одрживост

  Научни скупМеђународна научна конференција ERAZ 2016
  DOIISBN 978-86-80194-03-5 (AEMB), COBISS.SR-ID 225322508
  ПубликацијаЗборник радова са Међународне научне конференције ERAZ 2016
  Година2016
  АуториДрагана Башић
  Страна од363
  Страна до372

  Доминација банкарских система и њихова улога у креирању економског и политичког амбијента

  Научни скупМеђународна научна конференција „Ризици, изазови и безбједносне пријетње са тежиштем на Републику Српску и Босну и Херцеговину“
  DOIISBN 978-99955-22-98-8 (EDC), COBISS.RS-ID 5484824
  ПубликацијаЗборник радова са Међународне научне конференције „Ризици, изазови и безбједносне пријетње са тежиштем на Републику Српску и Босну и Херцеговину“
  Година2015
  АуториДрагана Башић
  Страна од167
  Страна до178

  Moдeл eтичкoг бaнкaрствa и примjeнa у бaнкaрству Бoснe и Хeрцeгoвинe

  Научни скупРeгиoнaлна нaучнo-стручна и бизнис кoнфeрeнциjа LIMEN 2015“
  DOIISBN 978-86-80194-02-8, COBISS.SR-ID 220662540
  ПубликацијаЗборник радова са Рeгиoнaлне нaучнo-стручне и бизнис кoнфeрeнциjе LIMEN 2015“
  Година2015
  АуториДрагана Башић
  Страна од86
  Страна до95

  Иновативност банака у друштвима у транзицији

  Научни скупМеђународна научна конференција „Допринос науке развоју друштва у транзицији“
  DOIISBN 978-99955-22-88-9, COBISS.RS-ID 5045528
  ПубликацијаЗборник радова са Међународне научне конференције „Допринос науке развоју друштва у транзицији“
  Година2015
  АуториДрагана Башић
  Страна од685
  Страна до700

  Улога финансијских иновација у условима несавршености тржишта

  Научни скупМеђународна научно-стручна конференција „Иновација у функцији привреде“
  DOIISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812
  ПубликацијаЗборник радова са Међународне научно-стручне конференције „Иновација у функцији привреде“
  Година2014
  АуториДрагана Башић
  Страна од11
  Страна до23

  Novi strategijski pristup u poslovnoj politici banaka kao posledica globalnih ekonomskih poremećaja

  Научни скупEkonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2011
  АуториДрагана Башић
  Страна од46
  Страна до64

  Улога осигурања депозита у превазилажењу банкарске кризе

  Научни скупУслови и ограничења превладавања ефеката глобалне кризе
  ПубликацијаActa Economica
  Година2010
  АуториДрагана Башић
  Страна од293
  Страна до323

Остали радови

  Детерминанте и могућности замјене кредита обвезницама у условима недовољно развијене финансијске структуре

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2008
  АуториДрагана Башић

  Банкарско управљање хартијама од вриједности (банкарски портфолио менаџмент)

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2002
  АуториДрагана Башић

Књиге

  Хипотекарно финансијско тржиште и механизми секјуритизације

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-46-84-0
  Година2019
  АуториДрагана Башић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна333

  Савремено управљање банкама – ефикасност менаџмент процеса и принцип друштвене одговорности

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-46-79-6
  Година2018
  АуториДрагана Башић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна299

  Савремено банкарство

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Економски факултет
  ISBN978-99938-46-50-5
  Година2012
  АуториДрагана Башић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна508