Navigacija

OG07UG - Uvod u građevinarstvo

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Uvod u građevinarstvo
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07UG obavezan 1 P + V 2.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema -
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Izučavanjem ovog predmeta student se upoznaje sa stvaralaštvom, kao i razvojem graditeljstva juče, danas, sutra. Predmet je osmišljen kao niz predavanja, provjera, izrada, prezentacija i odbrana spoznaja iz seminarskih radova i tematskih istraživanja. Predavanja su koncipirana kao naučno popularna, sa interaktivnom nastavom, da bi se pobudio interes studenata na početku studija za istraživanja u oblasti graditeljstva i pripremili studenta za daljnja istraživanja i spoznaje tematskih oblasti iz sadržaja predmeta.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Otkrivanje novih spoznaja iz oblasti graditeljstva kao podsticaj za detaljnije izučavanje pojedinačnih oblasti u daljnjem školovanju.
  Sadržaj predmeta
  O stvaralaštvu. Graditeljstvo juče, danas, sutra. Projektovanje, planiranje i građenje. Savremeni građevinski materijali i konstrukcije. Konstrukterstvo. Saobraćaj. Voda i hidrotehnika. Geotehnika i fundiranje. Matematička fizika i tehnika. Teorijska analiza konstrukcija. Eksperimentalna analiza konstrukcija. Organizacija i tehnologija građenja, upravljanje investicijama i održavanje. Pogled u budućnost.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, seminarski rad i interaktivna nastava, konsultacije.
  Literatura
  1. Slobodan Maldini, Enciklopedija Arhitekture, Beograd, 2004.
  2. Milenko Stanković "Harmonija i konflikti u prostoru," Izdavač Arhitektonski fakultet, Banja Luka, 2007.
  3. Neil Parkyn – preveo Predrag Raos, Sedamdeset arhitektonskih čuda našeg svijeta, o zapanjujućim građevinama i kako su građene, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005.
  4. Matthew Frederick, 101 Things I Learned in Architecture School, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2007.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Pohađanje nastave 5 bodova Domaći zadaci 5 bodova Testovi 30 bodova Kolokvijum 20 bodova Završni ispit 40 bodova