Navigacija
Viber X logo

Održana obuka ,,Otvorena nauka i NI4OS-Europe projekat’’

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Obuka ,,Otvorena nauka i NI4OS-Europe projekat’’ održana je 28. februara 2020. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Goran Latinović kaže da Univerzitet nastoji da poveća broj nastavno-naučnog osoblja koje učestvuje u projektima, a ova obuka je, po njegovim riječima, prilika da se vidi kako je moguće dobiti prestižan projekat u okviru programa Horizont 2020.

Po riječima prorektora Latinovića, obuka ,,Otvorena nauka i NI4OS-Europe projekat’’ je prilika da se steknu korisna znanja kako bi se povećalo učešće Republike Srpske u međunarodnim projektima.

Načelnik odjeljenja za naučno-istraživačku djelatnost i međunarodnu saradnju Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS Branka Savić, navodi da je Ministarstvo u skladu sa preporukom Evropske komisije započelo prve korake u pristupu realizaciji otvorenoj nauci.

„Početkom 2020. godine, jedini smo u BiH napravili mapiranje istraživačke infrastrukture, a u skladu sa našom metodologijom, resorno federalno ministarstvo i Ministarstvo civilnih poslova BiH će napraviti svoje mape’’, kazala je ona.

Takođe, navodi da je Ministarstvo u svojoj Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine ,,Znanje za razvoj’’, prepoznalo značaj otvorene nauke i to istaklo kao prioritet.

,,Mi ćemo u narednom periodu raditi novu strategiju gdje je jedan od ciljeva upravo otvorena nauka, a jedna od mjera biće donošenje zakonskih propisa’’, navela je ona.

Ova obuka je bila prilika da se predstave i mogućnosti saradnje u okviru Horiznot 2020 projekta NI4OSEurope, a kroz praktičnu sesiju, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa odabranim platformama za upravljanje otvorenim podacima. Učesnicima obuke svoja znanja i iskustva su prenijeli: vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci dr Vladimir Risojević, viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu mr Mihajlo Savić, viši stručni saradnik za naučno-istraživački rad UNIBL mr Dragana Radulović i sistem administrator Narodne i univerzitetske biblioteke RS Goran Talijan.

Otvorena nauka – novi pristup naučnom procesu

Otvorena nauka predstavlja novi pristup naučnom procesu koji je zasnovan na saradnji i novim načinima širenja znanja, korišćenjem digitalnih tehnologija i novih alata. Otvorena nauka podrazumijeva širenje principa otvorenosti na cjelokupni istraživački proces, podsticanje dijeljenja i saradnje što je ranije moguće, što podrazumijeva sistemsku promjenu načina na kojima se nauka i istraživanje baziraju. Inače, Evropska komisija preporučuje zemljama članicama da definišu politike kojima se zahtijeva slobodan pristup naučno-istraživačkim publikacijama i primarnim podacima koji su nastali kroz projekte finansirane iz javnih fondova.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9842/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0__3_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9842/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0__9_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9842/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0__12_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9842/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0__23_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9842/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0__29_.JPG