Navigacija
Viber

Informacija sa 46. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci, na 46. sjednici održanoj 30. januara 2020. godine, donio je Odluku o razrješenju članova Senata iz reda studenata.

Takođe, donesena je Odluka o verifikaciji mandata članova Senata iz reda studenata.

Senat je razmotrio i Izvještaj o realizaciji Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za 2019. godinu, kao i Prijedlog Programa rada Univerziteta u Banjoj Luci za tekuću godinu. Na 46. sjednici Sernata razmatran je i Prijedlog izmjena Pravila studiranja na I i II ciklusu studija, kao i utvrđivanje Prijedloga plana upisa studenata u akademskoj 2020/2021. godini.

Senat je donio i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u akademska zvanja, a donesene su i odluke o izboru u nastavnička i saradnička zvanja na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Tehnološkom fakultetu i Filološkom fakultetu.

Podržana je i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i ispunjenosti uslova za mentorstvo za izradu doktorske disertacije kandidata na Medicinskom fakultetu. Takođe, donesena je i Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije kandiata Medicinskog fakulteta.

Senat je donio i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenim doktorskim disertacijama kandidata sa Ekonomskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Pravnog fakulteta.

Jednoglasna podrška data je i za zaključivanje Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Tehničkog univerziteta u Kemnicu iz Njemačke, kao i za zaključenje  Protokola o saradnji između Univerziteta i Banjalučkog studentskog pozorišta. Senat je saglasan i da Univerzitet, zaključi Memorandum o saradnji sa Tehničkim univerzitetom u Moldaviji. Odobreno je i da Univerzitet zaključi Memorandum o saradnji sa  Univerzitetom primjenjenih nauka u Vestfalijin iz Njemačke, kao i Memoranduma o razumijevanju sa  Bjeloruskog državnog tehnološkog univerziteta, Bjelorusija.Članovi Senata su informisani o zaključenom protokolu o saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9715/unibl_logo_novi.png