Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Poroširenog kolegijuma

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 27. avgusta 2019. godine razmotren je i usvojen Izještaj o finansijkom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 01. janunara do 30. juna tekuće godine.

Prošireni kolegijum je informisan o aktivnostima vezanim za predstojeći sajam visokog obrazovanja, a koji se u septembru održava u Solunu. Takođe, Kolegijum je upoznat i sa ostalim aktivnostima iz domena međunarodne saradnje. 

Bilo je riječi i o aktulenom konkursu za upis studenta u drugom upisnom roku na Univerzitet u Banjoj Luci u akademskoj 2019/2020. godini. Prošireni kolegijum je upoznat i sa ostalim važnim pitanjima iz oblasti visokog obrazovanja. 
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9227/unibl_logo_novi.png