Navigacija
Viber

Održana radionica o značaju intelektualne svojine

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Radionica ,,Od ideje do komercijalizacije - edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva“, održana  je 18. juna 2019. u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

Predstavljajući projekat, Predrag Govedarica, viši stručni saradnik za razvoj preduzetništva Univerziteta u Banjoj Luci, istakao je njegovu prvenstvenu namjeru: da nastavnicima, saradnicima i studentima približi značaj intelektualne svojine, proces njene zaštite, te komercijalizacije patenata i pronalazaka. Takođe, naveo je kako postojeća zakonska regulativa nije dovoljna za regulisanje svih složenih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu, te je potrebno što prije donijeti strategiju o zaštiti intelektualnog vlasništva na nivou Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da Univerzitet u Banjoj Luci, zajedno sa republičkim instutucijama, realizuje slične projekte i da je već ostvario sadadnju sa Evropskom patentnom organizacijom, ali da sigurno korača i prema Svjetskoj patentnoj organizaciji. 

Govedarica se zahvalio Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i resornom ministru Srđanu Rajčeviću na finansijskoj podršci, bez koje ovaj projekat ne bi mogao da bude realizovan. 

Advokat i patentni zastupnik Jovan Šarac, koji se 12 godina bavi intelektualnom svojinom, rekao je da je Bosna i Hercegovina novi zakonski okvir donijela 2010. godine kada je Parlamentarna skupština usvojila set od deset zakona koji se bave ovom oblašću. 

„Tu su i dva zakona koja se odnose na autorska prava, i to Zakon o autorskim i srodnim pravima i Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava. Prilikom izrade tih zakona, vodilo se računa da oni budu usaglašeni sa svim međunarodnim ugovorima koje je ratifikovala BiH, te sa propisima EU“, naveo je Šarac.

Učesnike ove radionice koja je održana u organizaciji Centara za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci, u ime rektorskog tima pozdrvio je prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta.

Učesnicima radionice obratili su se i Snježana Stanojević, stručni saradnik za patente u Institutu za intelektualnu svojinu BiH, Goran Trifković, stručni saradnik za industrijski dizajn u Institutu za intelektualnu svojinu BiH, te mr Đorđe Markez, generalni sekretar Univerziteta u Banjoj Luci.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9044/IMG_3895.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9044/IMG_3900.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9044/IMG_3905.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9044/IMG_3911.JPG
  • /uploads/attachment/vest/9044/IMG_3891.JPG