Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 18.03.2019.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj 18. marta 2019. godine razmatran je Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u 2018. godini.

Članovi Kolegijuma razmotrili su i Prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda i prihoda od grantova (pomoći).

Takođe, razmotrena je i radna verzija popisa stručnih usluga Univerziteta, a detaljno je razmotrena i analiza internet stranica organizacionih jednica Univerziteta u Banjoj Luci.

Kolegijumu je prezentovana i Informacija o trenutnom stanju softvera za otkrivanje plagijarizma u završnim radovima drugom i trećeg ciklusa (doktorskim disertacijama) i mogućnost proširenog korišćenja softvera.

Članovi Kolegijuma su detaljno informisani i o aktivnostima iz  domena međunarodne saradnje u narednom periodu, a iznesena je i Informacija o prijavljenim Erasmus+ projektima i CEEPUS mrežama.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8616/unibl_logo_novi.png