Navigacija
Viber

Znanje sa fakulteta pretočio u praksu

Univerzitet u Banjoj LuciPriče za primjer

Da studenti stečeno teorijsko znanje mogu primijeniti u praksi, najbolje pokazuje i primjer sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Naime, apsolvent na ovom fakultetu Rajko Kecman, je teorijska znanja stečena u okviru predmeta Preduzetništvo u šumarstvu, pod mentorstvom doc. dr Dragana Čomića, realizovao na konkretnoj poslovnoj aktivnosti.  

Uspješno izrađenim biznis planom osvojio je prvu nagradu u okviru poziva Republičke agencije za mala i srednja preduzeća RS za 2017. godinu, a zatim i nagradu od 3.300 evra kao stipendiju za mentorstvo u organizaciji Evropske komisije i Akademije za preduzetnike, a sve u okviru programa Erasmus for Young Enterprenuership. 

Aktivan rad, odlučnost i preduzetnički duh rezultovali su osvajanjem nagrade Fondacije ''Mozaik'' u iznosu od 15.000 KM, čime je stvorena osnova za pokretanje sopstvenog biznisa. Situacija da u Bosni i Hercegovini nisu identifikovana preduzeća koja se aktivno bave projektovanjem, izvođenjem i održavanjem zelenih krovova (krovne bašte) i zelenih zidova (vertikalne bašte), iskorištena je za osnivanje preduzeća „Urbani krovovi i zelenilo” d.o.o, čime je Kecman dobio priliku da i u praksi realizuje svoje poslovne ideje.

Nagradama i priznaninjima za Rajka Kecmana, tu nije kraj.  Najnovija nagrada za ovu poslovnu ideju u iznosu od 6000 KM, osvojena je za društveni uticaj na EFSE turniru u preduzetništvu, održanom u sarajevskoj Vijećnici u novembru ove godine, a gđe su se 22 učesnika sa biznis idejama takmičili za vrijedne nagrade.  

Potencijal za jačanje i razvoj ove vrste poslovne djelatnosti prepoznati su i od strane njemačke kompanije  „ZinCo” GmbH iz Nirtingena u Njemačkoj (koja je svjetski lider i pionir u oblasti projektovanja zelenih krovnih sistema), sa kojom je potpisan ugovor o partnerstvu. Ugovorom „Urbani krovovi i zelenilo” postaju ovlašteni distributer „ZinCo” – ovih materijala, kao i ovlašteni izvođač radova na teritoriji Bosne i Hercegovine. Pored toga, treba istaći i partnerstvo sa izraelskom firmom „Vertical Field” (koja je svjetski lider u oblasti projektovanja, izvođenja i održavanja zelenih zidova - vertikalne bašte), ali i sa srbijanskim preduzećem „Gras Garden” d.o.o. Beograd za distribuciju ekskluzivnog sadnog materijala i korištenje pametnih sistema za navodnjavanje -  „GreenIQ” sistem. 

Spremnost na saradnju, potencijale i pravce dalje saradnje, partneri su istakli i na prezentaciji, koju su predstavnici preduzeća „Urbani krovovi i zelenilo'' d.o.o. organizovali za sve zainteresovane strane, od potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika akademske zajednice, kao i predstavnika republičke i lokalnih administracija.

Podrška ne izostaje i od strane Šumarskog fakulteta, gđe je omogućeno da dobra iskustva i prakse student Kecman direktno prenosi svojim kolegama u okviru predmeta Preduzetništvo u šumarstvu. Na taj način žele pokazati da je samozapošljavanje pokretanjem sopstvenog biznisa moguće, ida i ostali studenti treba da proaktivno đeluju i i uzmu učešće u sličnim aktivnostima, ali da budu svjesni činjenice da pored jake želje i motiva,moraju biti spremni na odricanja i uporan rad.

Sigurno je da u vremenu kada sucirkularna i bioekonomija strateško opređeljenje svih razvijenih zemlja, veliki potencijali leže u uvezivanju šumarstva i ekonomije, ali ih je potrebno prepoznatii iskoristiti.

Svakako da ovako pozitivne primjere studentskog aktivizma treba promovisati u najboljem svjetlu, a svoju svestranost i zahvalnost nastavnicima Šumarskog fakulteta, student Kecman je pokazao i prilikom gostovanja na televiziji  KD TV (https://www.youtube.com/watch?v=sWF8jaue-mE&feature=youtu.be ). 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8270/RAJKO_KECMAN___9_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8270/RAJKO_KECMAN___10_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8270/RAJKO_KECMAN___11_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8270/RAJKO_KECMAN___12_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8270/RAJKO_KECMAN___8_.jpg