Navigacija
Viber

Održana radionica na Medicinskom fakultetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Radionica "Nanomodifikovani polimerni kompoziti - implementacija naučnih saznanja u realnu praksu",održana je 22. oktobra 2018. u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Organizator radionice je Medicinski fakultet, a radionica predstavlja dio aktivnosti međunarodnog EUREKA projekta „Production of multifunctional Au nanoparticles and development of appropriate characterization techniques (PRO-NANO)“. 

Radionica je okupila brojne istraživače i studente sa Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinskog fakulteta, Prirodno matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta i brojnih drugih istraživačkih institucija koje se bave tematikom radionice, kao i privrednike koji imaju interes u tehnološkom unapređenju svoje proizvodnje kroz rezultate istraživanja naučnog sektora. 

Zahvaljujući podršci Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, bili su u mogućnosti da održe ovu radionicu i da obezbijede dolazak eminentnog predavača Miroslav Huskić, National Institute for Chemistry, Laboratory for polymer chemistry and technology, Ljubljana, Slovenia, koji je održao predavanje "Polimerni nanokompoziti sa metalnim nanočesticama - savremena naučna saznanja".

On je prisutnima prenio najnovija saznanja, kao i aktuelne pravce razvoja polimernih kompozita modifikovanih nanočesticama zlata i drugim vrstama nanočestica metala, sa fokusom na primjenu ovih novosintetisanih polimera u polju stomatologije, medicine, kao i brojnih industrijskih grana. 

Nakon predavanja je uslijedila bogata diskusija iz koje su proizašle nove ideje za dalju saradnju i potencijalne pravce uvezivanja naučnog i industrijskog sektora kroz inovativna istraživanja usmjerena ka unapređenju tehnološkog razvoja privrednih subjekata kroz osmišljavanje novih materijala i tehnoloških procesa proizvodnje. 

U narednim mjesecima se planiraju nove radionice i savjetovanja sa eminentnm stručnjacima iz zemlje i inostranstva, čija predavanja će pratiti razvoj međunarodnog EUREKA projekta „Production of multifunctional Au nanoparticles and development of appropriate characterization techniques (PRO-NANO)“, a koji je podržan od strane Evropske unije. 

Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i sufinansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8152/IMG-4c169681ab29f05109bebce7aa5f1d85-V.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8152/IMG-d02532151261cd278646768024ea305f-V.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8152/IMG-d35054ec934927a4bb037bdb8e972968-V.jpg