Navigacija
Viber

Marijana Kapović Solomun imenovana u Science and Policy Interface

Univerzitet u Banjoj LuciOpštePriče za primjer

Doc. dr Marijana Kapović Solomun, prodekan za naučno - istraživački rad  Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, imenovana je u naučno tijelo Science and Policy Interface (SPI)) pri Konvenciji Ujedinjenih Nacija za borbu protiv dezertifikacije zemljišta (UNCCD)

Riječ je o naučnom tijelu UNCCDKonvencije zaduženom za promociju i uspostavljanje dijaloga između nauke i donosioca odluka po pitanjima dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše (DLDD).

SPI aktivno radi na pružanju informacija i znanja o DLDD-u potrebnih za planiranje i izradu mjera i politika koje osiguravaju održivo korišćenje i unapređenje stanja zemljišnih resursa, kao i usluga ekosistema koje su vezane za zemljište.

Među članovima ovog tijela nalazi se 20 globalno priznatih naučnika od ukupno 196 zemalja potpisnica Konvencije, a iz oblasti dezertifikacije, degradacije zemljišta i suše koji aktivno rade na uključivanju širokog spektra naučnih mehanizama, povećanju sinergije sa drugim naučnim panelima, identifikaciji potreba i problema u DLDD, te daju rezultate donosiocima odluka i predlažu moguća rješenja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7268/mks.jpg