Navigacija

Sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 08. maj 2019. 10:00
Mjesto Rektorat Univerziteta u Banjoj Luci, sala 7
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci