Navigacija

Promocija doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Vrijeme 20. maj 2016. 12:00
Mjesto Rektorat  Univerziteta u Banjoj Luci (svečana sala)
Organizator Univerzitet u Banjoj Luci