Navigacija

Robert Švraka
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-036
lokal 136
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za državno-pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorija prava i države viši asistent 31. oktobar 2019.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07TDP Teorija države i prava
OS11PRE Pravna etika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pojam normativne globalizacije

  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2019
  Autori Robert Švraka
  Broj 52
  Strana od 115
  Strana do 128
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/