Navigacija

Anja Pravuljac, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-134
lokal 134
Katedre
 • Filološki fakultet-Studijski program: Italijanski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifični jezici – italijanski jezik viši asistent 27. april 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
13ISIJ1 Savremeni italijanski jezik 1
13ISIJ2 Savremeni italijanski jezik 2
13ISIJ3 Savremeni italijanski jezik 3
13ISIJ4 Savremeni italijanski jezik 4
13ITP Teorija prevođenja
17ITP Teorija prevođenja

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N-15 Italijanski jezik 2
N-7 Italijanski jezik 1
P-15 Italijanski jezik 2
P-7 Italijanski jezik 1
S-15 Italijanski jezik 2
S-7 Italijanski jezik 1
SR1-18 Italijanski jezik 2
SR-16 Italijanski jezik 2
SR1-9 Italijanski jezik 1
SR-7 Italijanski jezik 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Slika Drugog u djelu Tomasa Bernharda

  DOI 10.21618/fil1613483p
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Anja Pravuljac
  Strana od 483
  Strana do 494

  Nekoliko aspekata u prevođenju romana "Sitničarnica Kod srećne ruke" Gorana Petrovića sa srpskog jezika na italijanski

  DOI 10.7251/fil1308180p
  Časopis Filolog
  Godina 2013
  Autori Anja Pravuljac
  Strana od 180
  Strana do 186

Radovi sa skupova

  Književne srodnosti Luiđija Pirandela i Branislava Nušića

  Naučni skup 6th Conference for Young Slavists in Budapest
  Godina 2016
  Autori Anja Pravuljac

  Il grammelot - una lingua senza parole

  Naučni skup Parallelismi linguistici, letterari e culturali
  Publikacija Atti del Convegno internazionale: Parallelismi linguistici, letterari e culturali
  Godina 2014
  Autori Anja Pravuljac
  Strana od 737
  Strana do 744

  Nekoliko aspekata u prevođenju romana "Sitničarnica Kod srećne ruke" Gorana Petrovića sa srpskog na italijanski jezik

  Naučni skup Stulikon - Studentska lingvistička konferencija
  Godina 2011
  Autori Anja Pravuljac