Navigacija

prof. mr Dinko Blagojević
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/308-263
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za klavir
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike redovni profesor 30. januar 2020.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKDKP7 Klavirski praktikum 7
13MKDKP8 Klavirski praktikum 8
13MKLGAI1 Analiza interpretacije 1
13MKLGAI2 Analiza interpretacije 2
13MKLITP1 Istorija i teorija pijanizma 1
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
13MKLITP4 Istorija i teorija pijanizma 4
13MKLITP5 Istorija i teorija pijanizma 5
13MKLITP6 Istorija i teorija pijanizma 6
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA5 Klavir 5
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKLMK1 Metodika klavira 1
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
13MSPKP7 Klavirski praktikum 7
13MSPKP8 Klavirski praktikum 8
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
13MTPKP7 Klavirski praktikum 7
13MTPKP8 Klavirski praktikum 8

Bibliografija

Umjetnički radovi

  ”Zlatne stranice klavirskog romantizma”

  Izdavač Dani Vlade Miloševića 2010.
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Dinko Blagojević

  140 godina od rođenja S. Rahmanjinova. 2. Koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert muzike Kloda Bolinga

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert muzike Kloda Bolinga 2

  Izdavač Dani Vlade Miloševića 2012
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert nastavnika katedre za klavir AUBL povodom Dana univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert muzike Kloda Bolinga

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert muzike Kloda Bolinga

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert kamerne muzike sa violinisticom Marijom Misitom

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert (Veče Šopenove muzike)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert (Veče Šopenove muzike)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert ”Piano subito”

  Izdavač Dani Vlade Miloševića 2010
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Didaktički koncerti sa orkestrom AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Veče dueta Koncert združenih orkestara akademija iz Beograda, Banje Luke i Sarajeva􏰛􏰜

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Veče dueta Koncert združenih orkestara akademija iz Beograda, Banje Luke i Sarajeva􏰛􏰜

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Veče dueta Koncert združenih orkestara akademija iz Beograda, Banje Luke i Sarajeva

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert u okviru manifestacije ”U zvucima mjesta”

  Izdavač Manifestacija ”U zvucima mjesta”
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert studenata AUBL klasa prof. Nevena Popović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert mladih pijanista iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Revija mladih pijanista

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert Natalija Knežević, violina i Dinko Blagojević, klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert mješovitog hora

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Poplugodišnji koncert SMŠ ”Vlado Milošević”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert horova SMŠ ”V. Milošević” i SPD ”Jedinstvo”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert Natalija Knežević, violina. Dinkko Blagojević, klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert Jasmina Perkić, violina. Dinko Blagojević, klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Dani Svetosavlja (Svečana akademija)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert pod zvijezdama

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert solo pjesme

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dinko Blagojević

  Dučićeve večeri poezije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dinko Blagojević

  Dučićeve večeri poezije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dinko Blagojević

  Svečana akademija povodom Slave i Dana opđtine Gradiška

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dinko Blagojević

  Svečani koncert

  Izdavač MŠ Branko Smiljanić Gradiška
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dinko Blagojević

  Matine koncert ”Nedjeljom u podne”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert ansambla ”Operetika”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert kamernog hora RTRS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Izdavač Dragstor ozbiljne muzike Beograda 202
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2001
  Autori Dinko Blagojević

  Veče francuske muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Veče francuske muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Svečana akademija povodom 25. godišnjice Univerziteta u BL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert dječjeg i mješovitog hora SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Učešće u snimanju kompakt diska sa djelima Vlade Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert povodom 99. godišnjice rođenja Vlade S, Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Nikoljdanski koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Dinko Blagojević

  Godišnji koncert profesora i studenata AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert za mir

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Dinko Blagojević

  Predavanje iz ciklusa ”Život L. v. Betovena kroz sonate”

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Dinko Blagojević

  Diplomski koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1998
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert studenata katedre za klavir FMU

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1997
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1997
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1997
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1997
  Autori Dinko Blagojević

  Koncert studenata katedre za klavir FMU

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1996
  Autori Dinko Blagojević

  Zajednički klavirski koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1994
  Autori Dinko Blagojević

  Solistički koncert (maturski ispit)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1994
  Autori Dinko Blagojević

  ”Zemunske muzičke večeri” Koncert posvećen prof. Zorani Grbić

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1994
  Autori Dinko Blagojević

  Klavirska radionica prf. Dušana Trbojevića (završni promenadni koncert)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1994
  Autori Dinko Blagojević

  Zajednički koncert klase prof. Zorane Grbić

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1993
  Autori Dinko Blagojević