Navigacija

prof. mr Biljana Jašić-Radovanović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/214-622
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za kamernu muziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike redovni profesor 27. septembar 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM3 Kamerna muzika 3
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MIKM5 Kamerna muzika 5
13MIKM6 Kamerna muzika 6
13MIKM7 Kamerna muzika 7
13MIKM8 Kamerna muzika 8
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM3 Kamerna muzika 3
13MKLGKM4 Kamerna muzika 4
13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
13MKLGKM7 Kamerna muzika 7
13MKLGKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MSPKM2 Kamerna muzika 2
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
13MSPKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM7 Kamerna muzika 7
13MSPKM8 Kamerna muzika 8

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Koncert studenata i profesora Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 27. novembar 2019.godine
  Godina 2019
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Florijan Balaž, violina i Biljana Jašić Radovanović, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 11.04.2018.godine
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog tria

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 19.05.2018. 17.30 do 19.30
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović
  Veb adresa http://www.fimu.com

  Koncert Banjalučkog tria

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 20.05.2018. godine 19.30 do 20.30
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović
  Veb adresa http://www.fimu.com

  Koncert Banjalučkog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 26.septembar 2018.godine
  Godina 2018
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 12. decembar.2017. godine
  Godina 2017
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert „Sarabande“ u okviru ciklusa „Note dai Balcani“

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 14. mart 2017.godine
  Godina 2017
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  ClimateKeys koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 25.10.2017.godine
  Godina 2017
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Muzika V.A.Mocarta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 23.12.2016. godine
  Godina 2016
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Veče instrumentalnih kompozicija Vlade S. Miloševića „PARTIRE IZ PAUČINE“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 14. april 2016. godine
  Godina 2016
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  CD Vlado S. Milošević „Partiture iz paučine“

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje Snimljeno 2016.
  Godina 2016
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Veče barokne muzike u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2016“

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 28. april 2016. godine
  Godina 2016
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Veče Vlade S. Miloševića (vokalna djela)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 21. april 2015. godine
  Godina 2015
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Dani Izraela u Banjaluci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog tria na 50. Smotri umetnosti „Mermer i zvuci“

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 18. jul 2015. godine
  Godina 2015
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Otvaranje Jevrejskog kulturnog centra

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 23.12.2014. godine
  Godina 2014
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Svečana akademija povodom dana Univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 23.12.2014. godine
  Godina 2014
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  koncert Banjalučkog tria u okviru manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2014“

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 09. jun 2014. godine
  Godina 2014
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert povodom obilježavanja Nove godine (prijem gradonačelnika Banjaluke)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 23.12.2016. godine
  Godina 2013
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Svečana akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 16. maj 2012. godine
  Godina 2012
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Banjalučkog baroknog ansambla na XXVIII međunarodnom festivalu „Sarajevska zima“

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 21.jun 2012.godine
  Godina 2012
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Dani Frankofonije

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 25. mart 2010. godine
  Godina 2010
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25. mart 2010. godine
  Godina 2010
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Učešće na koncertu na festivalu „Nei Suoni dei Luoghi“

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 01.jul 2010.godine
  Godina 2010
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Veče kamerne barokne muzike Italije, Francuske i Njemačke

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25. mart 2010. godine
  Godina 2010
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert Svjetlana Štula (Novi Sad)-violina i Biljana Jašić-Radovanović-klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 22. septembar 2009. godine
  Godina 2009
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Studentsko akademsko veče „Naše Kosovo“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 29. mart 2008. godine
  Godina 2008
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert muzike za čembalo

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert sa violinistkinjom Anjom Muminović (Kanada) i orkestrom „Arion“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert sa violinistkinjom Anjom Muminović (Kanada) i orkestrom „Arion“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert sa violinistkinjom Anjom Muminović (Kanada) i orkestrom „Arion“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Novogodišnji koncert „Baroknog ansambla Banskog dvora “

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Matine koncert sa violinistkinjom N. Knežević

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Svečano otvaranje manifestacije „Dani banjalučke dijaspore“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Nastup povodom desetogodišnjicnj škole „Markos Portugal“ u Doboju

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  CD povodom 70 godina postojanja Muzičke škole „V. Milošević“ (V. Milošević „Poema“)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Matine koncert „Nedjeljom u podne“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert barokne muzike sa Međunarodnim orkestrom (čembalo)

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert sa violinistkinjom Lj. Katanić

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  CD povodom 100 godina rođenja V. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Veče muzike V. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2001
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert kamerne muzike profesora i studenata Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Cjelovečernji koncert učenika solo pjevanja Muzičke škole „V.Milošević“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  „Koncert za mir“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncertu „Slušaj, uči, živi“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Godišnji koncert profesora i studenata Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  -Cjelovečernji koncert učenika solo pjevanja Muzičke škole „V.Milošević“

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1999
  Autori Biljana Jašić-Radovanović

  Koncert muzike za čembalo

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 1997
  Autori Biljana Jašić-Radovanović