Navigacija

OG07SK2 - Statika konstrukcija 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Statika konstrukcija 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07SK2 obavezan 5, 6 P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Statika konstrukcija 1 Uslov za slušanje predmeta su ispunjene predisitne obaveze. Uslov za pristup završnom ispitu je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata praktične primjene metoda teorije konstrukcija u proračunu ravanskih linijskih sistema. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava kompleksne zadatke mehanike deformalbilnog tijela kao i složene sisteme linijskih nosača.
Sadržaj predmeta
Uvod. Osnovni pojmovi. Statičko-kinematička analogija grednih nosača. Statičko-kinematička analogija rešetkastih nosača Teoreme o uzajamnosti. Uticaj pokretnog opterećenja. Uticajne linije. Određivanje uticaja usljed dejstva pokretnog opterećenja. Kinematička metoda za određivanje uticajnih linija. Metod ravnotežnih koncentrisanih opterećenja. Statički neodređeni nosači. Uslovne jednačine metode sila. Kinematički neodređeni nosači. Uslovne jednačine približne metode deformacije. Tačna metoda deformacije. Simetrični nosači.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka Konsultacije.
Literatura
  1. G.Radenković, Statika linijskih nosača u ravni, Građevinski fakultet, Beograd, 2007
  2. S. Ranković, Zbirka zadataka iz teorije konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-