Навигација

Јасна Граховац, ма

Наставник - II-4
Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

Академске студије другог циклуса
МИИ1Историја извођаштва 1
МИИ2Историја извођаштва 2
ММОБОЕ1Методика обое 1
ММОБОЕ2Методика обое 2
МОБОА1Обоа 1
МОБОА2Обоа 2
Академске студије првог циклуса
13МИАИ1Анализа интерпретације 1
13МИАИ2Анализа интерпретације 2
13МИМОБ1Методика обое 1
13МИМОБ2Методика обое 2
13МИОБ1Обоа 1
13МИОБ2Обоа 2
13МИОБ5Обоа 5
13МИОБ6Обоа 6
13МИЧЛОД1Читање с листа и оркестарске дионице 1
13МИЧЛОД2Читање с листа и оркестарске дионице 2
13МИЧЛОД3Читање с листа и оркестарске дионице 3
13МИЧЛОД4Читање с листа и оркестарске дионице 4
13МИЧЛОД5Читање с листа и оркестарске дионице 5
13МИЧЛОД6Читање с листа и оркестарске дионице 6
13МКДАИ1Анализа интерпретације 1
13МКДАИ2Анализа интерпретације 2
13МКЛГАИ1Анализа интерпретације 1
13МКЛГАИ2Анализа интерпретације 2
13МТПАИ1Анализа интерпретације 1
13МТПАИ2Анализа интерпретације 2