Навигација

проф. др Јелена Пољашевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-041
Катедре
 • Економски факултет-Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Рачуноводство и ревизијаванредни професор 7. септембар 2017.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2I14IFRCФинансијско извјештавање и контрола
2И14ЈКИСКонсолидовани и специјални биланси
2КиСБКонсолидовани и специјални биланси
2О14ЈТПНТрезорско пословање и напредно финансијско извјештавање
2О14ЈФЈСФинансирање јавног сектора
2О14РКСБКонсолидовани и специјални биланси
Академске студије првог циклуса
1ТПБТеорија и политика биланса
И17РФРАФорензичко рачуноводство
И17ФФРАФорензичко рачуноводство
О14ФРАФинансијско рачуноводство
О14ФТПБТеорија и политика биланса
О17РТПБТеорија и политика биланса
О2018ИФРАФинансијско рачуноводство
Академске студије трећег циклуса
3О14ФПДОПолитика добити предузећа
3О14ФПФИПолитике финансијског извјештавања

Библиографија

Радови у часописима

  Вођење пореских и пословних књига код предузетниика и правних лица

  ЧасописФинрар
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број3/17
  Страна од38
  Страна до44

  Неправилности у презентовању извршења буџета и буџетског резултата у јединицама локалних самоуправа у Републици Српској

  DOI10.7251/FIN1701017P
  ЧасописFINANCING
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број1/VIII
  Страна од17
  Страна до28

  Извјештај независног ревизора у скалду са новим и ревидираним стандардима ревизије

  ЧасописФинрар
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/17
  Страна од6
  Страна до12

  Годишњи извјештај о пословању

  ЧасописФинрар
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Број5/16
  Страна од24
  Страна до32

  Дефинисање повезаних лица премапореским прописима и међународним рачуноводственим стандардима

  ЧасописФинрар
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/16
  Страна од4
  Страна до10

  Специфичности у признавању инфраструктурне имовине у јавном сектору

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од449
  Страна до470
  Веб адресаwww.ef.sve-mo.ba/ybornik.htm

  The Impact of a Going-Concern Audit Opinion on Board of Directors

  ЧасописEuropean Journal of Economics and Management
  Година2016
  АуториИгор Тодоровић и Јелена Пољашевић
  Волумен3
  Број1 -Special Issue
  Страна од94
  Страна до103
  Веб адресаwww.ejemjournal.com

  Comparative profitability analysis of milk production companies to milk processing companies in Serbia

  ЧасописCUSTOS E AGRONEGOCIO
  Година2015
  АуториДејан Јакшић, Мијић Кристина, Станислав Зекић и Јелена Пољашевић
  Волумен11
  Број3
  Страна од206
  Страна до226
  Веб адресаwww.custosaegronegocioonline.com.br

  Амандмани на међународни стандард финансијског извјештавања замале и средње ентитете

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број10/15
  Страна од11
  Страна до15

  Накнадно вредновање и рекласификација инвестиционих некретнина

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број7/15
  Страна од38
  Страна до45

  Чување и архивирање пословне документације

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број4/15
  Страна од25
  Страна до30

  Ревизорско мишљење о финансијским извјештјима

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/15
  Страна од5
  Страна до11

  Утицај структуре имовине на структуру капитала

  DOI10.7251/ACE1522247P
  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  ВолуменXIII
  Број22
  Страна од247
  Страна до263
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj22.pdf

  Адекватност питања која доводе до скретања пажње у ревизорском мишљењу у Републици Српској

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од174
  Страна до188
  Веб адресаwww.ef.sve-mo.ba/zbornik.htm

  Нови и зимјењени МРС/МСФИ у 2014. години

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број11/14
  Страна од1
  Страна до8

  Нови стандард запризнавање прихода

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број8/14
  Страна од4
  Страна до9

  Остала примања радника у скалду са општим и гранскимколективним уговорима

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број7/14
  Страна од22
  Страна до30

  Компаративна анализа пореског третмана пословнихјединица у другом ентитету

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број5/14
  Страна од21
  Страна до28

  Рачуноводствени и порески третман кала,квара, растура и лома

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број3/14
  Страна од22
  Страна до28

  Finansijsko izvještaanje i revizija entiteta u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од123
  Страна до149
  Веб адресаwww.ef,sve-mo.ba/ybornik.htm

  Нова очекивање од ревизије

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториНовак Кондић и Јелена Пољашевић
  Страна од1
  Страна до7

  Značajnost dobitaka i gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu u analizi bilansa preduzeća

  ЧасописFINANCING
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од19
  Страна до29

  Финансијска подршка владе јавним и другим предузећима

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број8/13
  Страна од4
  Страна до11

  МСФИ 11 - Заједнички аранжмани

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број6/13
  Страна од73
  Страна до83

  Манипулацје билансомтокова готовине

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број4/14
  Страна од4
  Страна до10

  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ДУГОРОЧНОЈ ФИСКАЛНОЈ ОДРЖИВОСТИ И ФИНАНСИЈСКОЈ СТАБИЛНОСТИ ЕНТИТЕТА ЈАВНОГ СЕКТОРА

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Број16
  Страна од127
  Страна до155

  Mјерење власиног дефицита у складу са статистиком владиних финансија (GFS 2001)

  ЧасописFINANCING
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Број1/12
  Страна од13
  Страна до20

  Утврђивање и одржавање профитабилност нивоа нето обртних средстава

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2011
  АуториЈелена Пољашевић
  Број14/IX
  Страна од233
  Страна до263

Радови са скупова

  Предиктивна вриједност финансијских показатеља у процјени ликвиднсоти предузећа

  Научни скупXX Конгрес рачуновдоствене и ревизорске професије у Републици Српској - Финансијско извјештавање као катализатор раста економије
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од291
  Страна до317

  Контрола квалитета рачуновдоствене и ревизорске професије - перспектива унапређења и повјерења у професију

  Научни скуп19. Међународни симпозиј - Изазови и дилеме у рачуноводству, ревизији и порезима у БиХ
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од193
  Страна до213

  Јавни и приватни дуг – терет или неминовност

  Научни скупЕкономије малих земаља у условима појачаних глобалних изазова
  ПубликацијаЗборник радова са 11. међународног симпозијума о корпоративном управљању, Финрар д.о.о.
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић и Јелена Тривић
  Страна од137
  Страна до159

  THE IMPACT OF MUNICIPALITY BONDS ON THE FINANCIAL CONDITION AND STABILITY OF MUNICIPALITIES

  Научни скупREDETE
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од905
  Страна до923
  Веб адресаhttp://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf

  Скретање пажње у ревизорским извјетшајима као основа за доношење адекватних одлука

  Научни скупXIX Kонгрес рачуноводствене и ревизорске професије - Финансијско извјештавање и управљање као детерминанте успјешног пословања
  Година2015
  АуториНовак Кондић и Јелена Пољашевић

  Improving government financial reporting in order to increase the transparency and efficiency of public service delivery

  Научни скупEconomy & Business
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од611
  Страна до626

  The influence of different normative reporting basics on the quality of the financial statements of micro, small and medium entities

  Научни скупSME-s development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић

  Аnalysis of yield position of public companies in the Republic of Srpska

  Научни скупEconomic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment Barries and Challenges for Economic and Business Development
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од121
  Страна до134

  Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја јавних предузећа у Републици Српској

  Научни скупXVII Конгрес рачуновоство, ревизија и пословне финансије у условима одговорнијег понашања уечсника на тржишту
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од393
  Страна до421

  Приближавање МСФИ и УС ГААП кроз нови модел признавања прихода

  Научни скупСедми међународни симпозијум o корпоративном управљању
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од321
  Страна до335

  Утицај МСФИ на МСЕ на финансијске перформансе ових ентитета

  Научни скуп15. Конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске
  Година2010
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од101
  Страна до126

  Финансијско извјештавање привредних друштава повезаних путем капитала

  Научни скупЧетврти симпозијум о корпоративном управљању
  Година2009
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од263
  Страна до283

Остали радови

  Public and private debt: recent developments in Bosnia and Herzegovina

  ИздавачSpringer
  ISSN/ISBN2511-2201
  Година2018
  АуториЈелена Пољашевић и Јелена Тривић
  Страна од89
  Страна до99

Књиге

  Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe

  ИздавачSwitzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG
  ISBN978-3-030-03352-1
  Година2019
  АуториДушко Шњегота, Јелена Пољашевић, Весна Вашичек, Давор Вашичек, Мagdalena Kowalczyk, Аdriana Tiron-Tudor, Biljana Josipović, Rodić, Tatjana Jovanović, Jelena Jurić, Maja Letica, Atanasko Atanasovski, Zoran Minovski, Бобана Чегар и Горана Роје
  Тип књигенаучна књига
  Број страна249
  Веб адресаhttps://www.palgrave.com/gp/book/9783030033521

  Рачуноводство, ревизија и контрола јавног сектора у одабраним државама југоисточне европе

  ИздавачТIM4PIN
  ISBN978-953-58899-0-8
  Година2016
  АуториВесна Вашичек, Давор Вашичек, Јелена Ћорић, Јелена Пољашевић, Душко Шњегота, Бобана Чегар, Тања Јовановић и Горана Роје
  Тип књигенаучна књига
  Број страна164

  Primjenjena teorija i politike finansijskog izvještavanja

  ИздавачEkonomski fakulteta Banja Luka i Finrar doo Banja Luka
  ISBN978-99955-83-10-1
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна176

  Финансијско извјештавање у јавном сектору

  ИздавачЕкономски факултет у Бањој луции Финрар доо
  ISBN978-99955-83-13-2
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна299

  Форензика пословања

  Издавач''Финрар'' д.о.о. Бања Лука
  ISBN978-99955-83-09-5
  Година2013
  АуториДраган Микеревић, Новак Кондић, Ката Шкарић Јовановић, Бранко Крсмановић, Душко Шњегота, Јелена Пољашевић, Горан Радивојац, Миро Џакула, Милан Пуцаревић, Зоран Шкобић, Синиша Радоњић, Зора Видовић, Перса Паић, Ненад Панић, Дејан Ракић и Синиша Тешановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна544

Пројекти

Подршка имплементацији COST акције CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Финансијски сектор је највећи корисник дигиталних технологија и главни покретач дигиталне трансформације економије. Финансијска технологија (FinTech) има за циљ да се такмичи и подржава успостављену финансијску индустрију у пружању финансијских услуга. На глобалном нивоу, више од 100 милијарди долара инвестиција је уложено у FinTech компаније и вештачку интелигенцију (AI) од 2010. године и наставља да знатно расте...

Број пројекта1254003
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Игор Тодоровић
Пројектни тимБранка Станковић
проф. др Јелена Пољашевић
ФинансијерМинистарство цивилних послова БиХ
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.12.2020.
Вриједност пројекта9000.0 БАМ