Навигација

Архива новости

Исправка дијела Конкурса за избор чланова у научно/ наставна/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци из реда студената

Исправка дијела Конкурса за избор чланова у научно/ наставна/ Умјетничко вијеће факултета/ Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци из реда студената

Јавни конкурс за избор ректора Универзитета у Бањој Луци

На основу одредби члана 54., члана 56. и члана 57. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 41. и 42. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 2. Правила поступка за избор ректора и проректора Универзитет...

Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима

На основу члана 51. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 67/20), члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, члана 4. став (2) и члана 16. Правилника о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, а након раз...

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друг...

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и друго...

Јавни конкурс за избор чланова Управног одбора Универзитета у Бањој Луци који су представници академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 50. став 2. и 4. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 27. став 2. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци расписује Јавни конкурс за избор чланова Управног ...