Навигација

Архива новости

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 17.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 17.02.2015. године, разматрао је Акциони програм рада Универзитета у Бањој Луци у 2015. години. Након дискусије и изношења приједлога за допуну Плана, донесен је закључак да се исти  у...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 10.02. 2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.02. 2015. године расправљао је о елементима Уписне политике за академску 2015/16. годину, те је прихватио приједлоге наставно-научних вијећа факултета/Академије о броју студената кој...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 04.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 04.02.2015. године, разматрао је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета. Након опширне дискусије, чланови Проширеног колегијума су се усагласили око предложених измјена,...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 28.01.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаноj 28.01.2015. године расправљао је о Приједлогу финансијског плана Универзитета за 2015. годину, те је након опширне дискусије донесен закључак да се Управном одбору предложи да ус...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Проширени  колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 15. 12. 2014. године разматрао је  Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, те је након дискусије донесен закључак да се исти упути организационим јединицама Универзитета , уз ...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у понедјељак, 15. 12. 2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 04.12.2014. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 04. 12. 2014. године, разматрао је питање именовања Организационог одбора за обиљежавање 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци, те је у вези са тим предложено да у његовом сас...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 04. 12. 2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 07.10. 2014. године

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 07. 10.2014. године, донесен је закључак да се радна варијанта Приједлога измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци упути наставно-научним вијећима факултета/Академије и Инст...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 07. 10. 2014. године, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци са почетком у 13.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 11.09. 2014. године

На сјединици Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 11. 09. 2014. године, предсједник Управног одбора и финансијски директор Универзитета предочили су члановима овог тијела Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луц...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 11. 09. 2014. године, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци са почетком у 11.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 04.09.2014. године

На сједници Проширеног Колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 04. 09. 2014. године, договорено је да конкурс за упис студената у прву годину II циклуса студија у академској 2014/2015 години буде расписан наредне седмице, а да се квалификациони и...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 04. 09. 2014. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама Економског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 15. јула 2014. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 15. јула 2014. године прихватио је приједлог Академског календар Универзитета у Бањој Луци за школску 2014/2015. годину, те је исти упућен Сенату на усвајање. На истој сједници Проши...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У уторак, 15. 07. 2014. године биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци. Сједница ће се одржати у теренском објекту Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, у Бардачи – Србац,  са почетком у 11.00 часова. 

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 06. 06. 2014. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 06.06. 2014. године разматрао је Закључке са тематске сједнице Сената и Проширеног колегијума на тему „Наука на Универзитету“, те је у вези са тим усаглашено да се предложени акц...

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 13.05.2014. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 12. 05. 2014. године разматрао је измјене Академског календара за школску 2013/2014. годину и након опсежне расправе, донио закључак да радна група у саставу: проф. др Симо Јокан...