Навигација
Viber

Информација са 27. сједнице Сената

Сједнице Сената

На 27. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 11. јула 2018. године разматране је и подржан Приједлог измјена и допуна статута Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је детаљно анализирао резултате првог уписног рока на Универзитету на сва три циклуса студија за академску 2018/2019. године. Такође, анализирани су и лиценцирани студијски програми трећег циклуса студија. 

Донесена је Одлука о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2018/2019. години.

Сенат је дао подршку  Приједлогу Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората о оправданости оснивања студијског програма „Управљање културним насљеђем и културним туризмом“ на другом циклусу студија на Економском факултету.

Подржан је и Приједлог Наставно – научног вијећа Рударског факултета за измјену наставног плана првог циклуса студија студијског програма Рударство. Подржан је и Приједлог ННВ вијећа овог факултета за измјену и допуну наставног плана првог циклуса студија студијског програма Геолошко инжењерство. Сенат је дао подршку и Приједлогу ННВ Машинског факултета о измјени наставног плана и програма на студијском програму Индустријско инжењерство.

На 27. сједници донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања. Такође, донесене су одлуке избору у наставничка и сарадничка звања на Академији умјетности и Пољопривредном факултету.

У даљем раду Сенат је донио одлуку о давању  сагласности на Извјештај комисије о урађеној   докторској дисертацији за кандидата са Пољопривредног факултета.

Донесена је и  одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације за кандидате са Пољопривредног факултета и Факултета физичког васпитања и спорта

Сенат је на основу Приједлога ННВ Природно-математичког факултета, дао сагласност  да се уџбеник  под називом „Диференцијални и интегрални рачун 1“ аутора проф. др Душка Јојића и проф. др Мирослава Пранића објави као универзитетска наставна литература.

Сенат је размотрио о подржао Приједлога за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета „G.d’Annunzio“, Chieti - Pescara (Италија) и Универзитета у Бањој Луци.

 Једногласно је подржана Иницијатива Наставно-научног вијећа Медицинског факултета да истраживања која се проводе на организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци, а која укључују хумани биолошки материјал, подлијежу Етичком одбору Медицинског факултета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7880/large_unibl_logo_novi.png