Навигација

CEEPUS пријава

Правила за пријаву и реализацију CEEPUS III мрежа 


CEEPUS III размјене одвијају се унутар мрежа. Универзитети тј. факултети који желе учествовати у програму размјене морају то учинити унутар мреже.

Мрежу морају сачињавати најмање три универзитета, од којих два треба да буду из различитих земаља чланица CEEPUS програма.

Да би стекли право учешћа у мрежи универзитети су дужни припремити и електронски поднијети два документа: Писмо одобрења (Letter of Endorsement - потписује ректор) и Писмо намјере (Letter of Intent - потписује декан/директор организационе јединице).

Изузетак од правила да се размјене реализују у оквиру мрежа представљају тзв. „Freemover” размјене. „Freemoverкатегорија формирана је ради пружања могућности за додјелу стипендија студентима и академском особљу који припадају одговарајућем универзитету унутар CEEPUS програма, али који желе учествовати у размјени изван мрежа тј. као појединци. За пријаву за Freemoverстипендију потребно је приложити два документа:

а) Писмо препоруке
б) Писмо о прихватању


РОКОВИ: 
15. Јануар 
Рок за пријем пријава мрежа (Call for Network Applications)
15. Јун 
Рок за пријем пријава студената и академског особља за зимски семестар 
31. Октобар 
Рок за пријем пријава студената и академског особља за љетни семестер 
30. Новембар 
Рок за пријем Freemover пријава