Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Aleksandra Šmitran Medicinski fakultet Medicinska mikrobiologija PDF
2. Andreja Marić Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost PDF
3. Dragana Malivuk Gak Prirodno-matematički fakultet Fizika kondezovane materije (uključujući fiziku čvrstog tijela, superprovodnost) PDF
4. Igor Đukić Medicinski fakultet Oralna hirurgija PDF
5. Irina Vulić Medicinski fakultet Humana genetika PDF
6. Ivana Rosić Akademija umjetnosti Etnomuzikologija PDF
7. Ljiljana Jerković Filozofski fakultet Didaktika i Opšta pedagogija PDF
8. Marijana Arapović - Savić Medicinski fakultet Ortopedija vilice PDF
9. Milanka Treml Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija PDF
10. Mirjana Umićević - Davidović Medicinski fakultet Ortopedija vilice PDF
11. Nataša Pilipović - Broćeta Medicinski fakultet Porodična medicina PDF
12. Svetlana Mitić Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik PDF
13. Tatjana Jovanović Cvetković Poljoprivredni fakultet Hortikultura PDF
14. Zorana Kovačević Filološki fakultet Specifične književnosti - italijanska književnost PDF