Navigacija

Sanja Marković, ma

Viši stručni saradnik - sistem analitičar - I-3-4-6
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 1

051/321-080
lokal 210
051/465-595