Навигација

Ивана Илић

Доктор стоматологије - специјалиста ортопедије вилица - III-2-3-1-3
Медицински факултет

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСДМ18МДММенаџмент у денталној медицини
ИСДМ18НМНаноматеријали
ИСС07КИСКлиничка истраживања у стоматологији
ИСС07МСМенаџмент у стоматологији
ИСС07ОХВОртопедија вилица