Навигација

др Радуле Тошовић

Рударски факултет
052/241-660

Предмети

Рударски факултет

Академске студије другог циклуса
Р2ГХЛМСГеохемија лежишта минералних сировина
Р2ЕГЕЛМСЕкономска геологија и економика лежишта минералних сировина
Р2МПЛМСМетоде проспекције лежишта минералних сировина
Р2МСИОРМинералне сировине и одрживи развој
Р2ОРПМРПОптика рудних и петрогених минерала и рудне парагенезе
Р2РГЕОРудничка геологија
Р2РЛИМГМРудна лежишта и металогенија са прегледом геологијом и металогеније БиХ
Академске студије првог циклуса
Г1ГИСПУГГИС примјена у геологији
Г1ЕКОМСЕкономика минералних сировина
Г1ЛММСЛежишта металичних минералних сировина
Г1ЛМСЛежишта минералних сировина
Г1МСЗЖСМинералне сировине и заштита животне средине
Г1ОЕКГЕООснови економске геологије
Г1ОРГЕООснови рудничке геологије
Р1ЕКОМСЕкономика минералних сировина
Р1ЕМС10Економика минералних сировина
Р1ИЛМСИстраживање лежишта минералних сировина
Р1ЛМСЛежишта минералних сировина