Навигација

ДСДН-СР-9 - Социјални менаџмент

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије трећег циклуса
Студијски програмДокторске студије друштвених наука
НазивСоцијални менаџмент
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ДСДН-СР-9изборни2, 3П + В8.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Оспособљавање студената за вјештине ефикасног и ефектног управљања економским средствима и људским ресурсима у социјалном сектору на принципима со0цијалне политике и научног менаџмента
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће стећи знање и разумијевање кључних појмова, промјена, процеса, односа, проблема и промјена у управљању у подручјима социјалне политике и социјалног рада Студенти ће моћи критички анализирати проблеме организације, финансирања и руковођења у подручјима социјалне политике и извршити избор стратегија Сагледавање промјена у управљању у социјалној политици, са акцентом на социјалну заштиту.
Садржај предмета
Управљање подручјима социјалне политике, јавним службама и јавним финансијама, Управљање у невладином сектору Нови облици организовања у задовољавању социјалних потреба и управљања њима (соц. предузетништво, социјална приватизација, социјално доброторство) Управљње случајем Пројектно управљање Финансијски менаџмент Управљање знањем
Методе извођења наставе
Настава је базирана на активној партиципацији студената, примјереним докторским студијама. Комбиноваће се различити типови учења: панел предавања, дискисионе групе, менторска настава, индвидуалан рад по задацима, студије случаје, презентовање радова.
Литература
  1. Гавриловић, А. Ћук, М. (2015), Менаџмент у систему социјалне заштите, Бања Лука: ФПН
  2. Монографија, Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, (2010), Бања Лука: ФПН
  3. Ристић, Ж. Хоблај, П. Трнинић, М. (2008) Менаџмент знања и социјални менаџмент, Београд: Либер.
  4. Hafford Letchfield, T. (2009) Management and Organisations in Social Work (transforming Social Work Practice, SAGE
Облици провере знања и оцењивање