Навигација

Н-38-17 - Медијски системи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивМедијски системи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-38-17обавезан5П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема условљености предмета ван оквира Правила студирања првог циклуса студија.Према правилима студирања првог циклуса студија Универзитета у Бањој Луци.
Циљеви изучавања предмета
Садржај програма предмета обухвата разматрање и анализу макро, мезо и микро јавне сфере на три нивоа информационих и медијских система: глобалном, регионалном (нише) и локалном нивоу, с намером препознавања размера моћи медијског капитала и начина дистрибуирања те моћи.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи да науче и разумеју како функционишу медији главног тока у улози међународног комуникатора, шта је циљ међународне медијске комуникације, како се она регулише и шта су експлицитне и имплицитне последице међународне комуникативне праксе медија. Такође, студенти ће имати прилику да се упознају са структуром и функционисањем олигопола и великих транснационалних медијских компанија, те да препознају облике међусобног деловања на глобалном трижишту. У оквиру предмета, важно исходиште је и могућност препознавања различитих, детерминишућих елемената медијских система: Француске, САД, Русије, Италије, Аустрије, Немачке, Данске, Шведске, Египта, Турске, Кине, Аустралије и Новог Зеланда. У садржају предмета студенти ће имати прилику да се упознају са деловањем неких међународних медијских кућа, попут: РТ, CNN, BBC, Al Jazeera и других
Садржај предмета
1. Одређење појмoва систем, информациони систем и медијски систем. 2. Нови светски информациони и комуникациони систем, глобализација и централизација медија. 3. Транснационални медијски сиситеми и процес комерцијализације медије. 4. Медијски системи у медијским лигама првог и другог реда. 5. Подела медијских система према Daniel C. Hallin i PaoloMancini. 6. Комерцијални медијски системи, пример САД, Канада, Бразил. 7. Традицонализам, конзерватизам и елитизам у британским медијима. 8. Медијски систем Италије, утицај индустрије на медије и феномен берлусконизације. 9. КОЛОКВИЈУМ 10. Медијске карактеристике РТ, CNN, BBC, Al Jazeera. 11. Процеси регулације медија у: Француској, Немачкој, Русији, Аустрији, Данској Шведској, Швајцарској, Кини, Аустралија, Нови Зеланд, Карибима. 12. Медијски системи у арапским земљама: Египат, Турска, Катар. 13. КОЛОКВИЈУМ 14. Медијски олигополи, процеси аквизиције, мерџера и џоинт венчера у голбалној медијасфери. 15. Медијски систем у Републици Српској, развој, карактеристике, перспективе.
Методе извођења наставе
Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме.
Литература
  1. 1. Edvard Herman/Robert Mekčesni , (2004). „Globalni mediji“. Beograd: Clio. 1. Tatjana Tapavički Duronjić, (2011). „Komuniciranje u medijasferi“. Beograd/Banja Luka: Bard.fin/Romanov. 2. Džozef Tjurou, (2012). „Mediji danas“. Beograd: Clio. 3. Stjuart Prajs, (2011). „Izučavanje medija“. Beograd: Clio. 4. Veljanovski, Раде (2009). „Medijski sistem Srbije“. Београд: ФПН/Чигоја штампа. 5. Veljanovski, Rade (2005). „Javni RTV servis u službi građana“. Beograd: Clio.
  2. 1. Bagdikian, Ben H. (2004). "The new media monopoly". Boston: Beacon Press. 2. Роленд Лоример, (1998). "Масовне комуникацијеративни метод. Београд: Clio 3. Наом Чомски, (2002). Контрола медија. Београд: Беокњига. 4. Роленд Лоример, (1998). Масовне комуникације. Београд: Clio. 5. Lečner, Frenk Dž/Boli Džon (2006). Kultura sveta. Београд: Clio
  3. Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић (2019). "Геополитика медија". Култура полиса и Каирос: Нови Сад.
Облици провере знања и оцењивање
Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност. - Колоквијуми : до 20 бодова - Завршни испит: 50 бодова. Израда практикума или семинарског рада до од 5 до 10 бодова. Овај вид студентског рада није обавезан и пружен је као могућност да се надокнаде изгубљени бодови у неким другим сегментима студенског рада на предмету. Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод.
Посебна назнака
Нема посебних назнака за предмет.