Навигација

Н-49 - Истраживачко новинарство 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивИстраживачко новинарство 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-49изборни7П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан VII семестар
Циљеви изучавања предмета
Предмет се бави проблематиком истраживачког новинарства, методама истраживања, новијим дешавањима у истраживачком новинарству, као и историјским развојем истраживачког новинарства и настанком новинара истраживача. Кроз примјере истраживачког новинарства, указује се на везу између новинарских истраживања и ширих друштвених дешавања, односно друштвени контекст истраживачког новинарства. У оквиру предмета изучавају се законски и етички оквир истраживачког новинарства, као и нове технологије као средство за истраживање. Расправља се и о истраживачком новинарству у различитим медијима, као и о истраживачком новинарству у Босни и Херцеговини и региону.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти треба да се упознају са појмом и садржајем истраживачког новинарства и методама и техникама истраживања, као и да стекну практично знање из истраживачког новинарства. Студенти треба да се оспособе да самостално истражују и пишу истраживачке новинарске извјештаје.
Садржај предмета
1. Новинарство и истраживачко новинарство 2. Шта је истраживачко новинарство 3. Начела и вриједности (одговорног) новинарства 4. Теме у истраживачком новинарству 5. Актуелне друштвене теме у истраживачком новинарству II 6. Актуелне друштвене теме у истраживачком новинарству II 7. Технике у истраживачком новинарству 8. Технике у истраживачком новинарству II 9. Технике у истраживачком новинарству III 10. Обликовање садржаја I 11. Обликовање садржаја II 12. Новинарство података 13. Мултимедијално новинарство 14. Етичка питања у истраживачком новинарству 15. Закључно разматрање
Методе извођења наставе
Настава на предмету изводиће се представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и писањем радова из предиспитних обавеза. Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета (потпис), студент(ица/киња) може укупно изостати највише три седмице, односно 20% наставе свих часова и предавања и вјежби на предмету (12 часова).
Литература
  1. Де Берг, Х. (2007). Истраживачко новинарство. Београд, Србија: Clio.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања вршиће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: двије (2) писмене провјере знања – колоквија (по 20 бодова), једне (1) презентације (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Свака писмена провјера знања подразумијева писање скице истраживања на изабрану тему (5 бодова), и истраживачког рада који представља коначни извјештај (чланак, прилог, и сл) из истраживачког новинарства (15 бодова). Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.