Navigacija
Viber

Održan događaj o budućnosti otvorene nauke u BiH

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Događaj „Budućnost otvorene nauke u Bosni i Hercegoviniˮ, u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL), održan je 28. novembra 2022. godine.

Ispred Univerziteta, na događaju održanom na Fakultetu političkih nauka UNIBL, prisutnima se obratio prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj prof. dr Miroslav Malinović, a koji je istakao značaj otvorene nauke za akademsku zajednicu, te dodao da je zadovoljstvo što su na skupu bili i predstavnici nadležnih resornih ministarstva. 

S druge strane, doc. dr Mihajlo Savić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci predstavio je rezultate projekta Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi (NI4OS projekta), kao i praktične primjere i načine upotrebe otvorene nauke sa ciljem olakšavanja naučnog rada. Projektne aktivnosti, te odgovorno istraživanje i inovacije, a u sklopu kojih su sadržani i principi otvorene nauke kroz realizaciju projekta Odgovorno istraživanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana (WBC-RRI.NET), predstavila je mr Anđela Pepić, koja rukovodi Centrom za razvoj i podršku istraživanju UNIBL.

Istraživačku infrastrukturu u funkciji otvorene nauke predstavila je Amela Kurta ispred CREDI-a, dok su otvorenu nauku na javnim univerzitetima prezentovali: prorektorka za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Jelena Krunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici prof. dr Sabahudin Ekinović, rukovodilac Univerzitetskog informacijskog centra Univerziteta „Džemal Bijedićˮ u Mostaru Salko Kovačić, stručni saradnik u Centru za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu mr Lejla Dizdarević i Džalila Muharemagić, ma, sa Univerziteta u Bihaću.

Prezentacije sa događaja nalaze se u prilozima:
•    prezentacija mr Anđele Pepić
•    prezentacija Amele Kurte
•    prezentacija prof. dr Jelene Krunić
•    prezentacija doc. dr Mihajla Savića
•    prezentacija Džalile Muharemagić
•    prezentacija Nine Begović i Lejle Dizdarević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12859/07.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/01_1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/02_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/03_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/05_5.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/04_4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/06_6.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/09_9.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/08_8.jpg
  • /uploads/attachment/vest/12859/10_10.jpg