Navigacija
Viber

Rektor Gajanin na Četvrtom rektorskom forumu u Podgorici

AktuelnoUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci 23. i 24. aprila 2019. godine, učestvovao je na Četvrtom rektorskom forum Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana održanom na Univerzitetu Crne Gore.

Tom prilikom, u Podgorici su se okupili rektori i predstavnici 30 univerziteta iz regiona. Važno je naglasiti i to da su na forumu učestvovali rektori svih javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine.

Na ovom forumu usvojen je Poslovnik o radu Rektorskog foruma univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana, a koji su potpisali Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji.

Između ostalog, ovaj poslovnik definiše i zajedničke ciljeve koji se tiču razvoja visokog obrazovanja na regionalnom nivou, područja nauke i umjetnosti, istraživanja i transfera znanja,  kao i definisanog plana jačanja akademskog integriteta.

Na forumu su tokom diskusije na ove iste teme iznijeti i zajednički zaključci sa prethodnog rektorskog foruma kao i zajednički zaključci o daljem djelovanju.

Bilo je riječi i o Berlinskom procesu, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprijedi regionalna saradnja i evrointegracije regiona, u okviru kojeg će krajem maja 2019. godine, u Londonu, biti organizovana peta konferencija.

Prof. dr Igor Papič, rektor Univerziteta u Ljubljani, kao predsjedavajući četvrtog foruma, pozdravio je sve rektore, i pozvao ih na proslavu 100 godina postojanja Univerziteta i najavio da će sljedeći rektorski forum biti u Ljubljani 4. decembra ove godine.

Prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore, kaže da su do sada rektori regiona konstatovali da postoje brojne mogućnosti za unapređenje međunarodne saradnje i razvojne perspektive regiona, te da je sada došlo vrijeme da sa konkretnih predloga pređu na još  konkretnija djela.

''Sada je mnogo važnije da zajedničke ideje prenesemo u naše amfitetatre, laboratorije, inkubatore, da mobilišemo multidisciplinarne i multiistraživačke timove, da radimo na otvorenom pristupu znanja i informacijama, odnosno kreiranju zajedničkih naučnih baza i istraživačke infrastrukture'', kazao je Nikolić.

Rekotori zasadili masline

Odmah poslije održavanja foruma, 25. aprila Univerzitet Crne Gore obilježio je 45 godina rada.

Tim povodom, uoči proslave 45 godina Univerziteta Crne Gore, rektori i predstavnici svih 30 univerziteta regiona su u znak dobre buduće saradnje sa Univerzitetom zasadili po maslinu u univerzitetskom kampusu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8841/rektorski_forum_glavna_slika.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8841/rektori_univerziteta_u_bosni_i_hercegovini.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8841/rektorski_forum2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8841/rektorski_forum1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8841/rekotirski_forum.jpg