Navigacija
Viber

Student Šumarskog fakulteta UNIBL Rajko Kecman osvojio prvo mjesto na takmičenju za najbolji poslovni plan

Priče za primjer

Student Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  Rajko Kecman osvojio je prvo mjesto na takmičenju za najbolji poslovni  plan održanom u organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS).

Pomenuto takmičenje organizovano je u sklopu radionice „Testiranje poslovne ideje preduzetnika - izrada poslovnog plana“ namijenjene studentima do navršenih 30 godina koji žele savladati proces poslovnog planiranja, kao i strukturu i sadržaj poslovnog plana.

Pored Rajka Kecmana, inače  apsolventa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na radionicu su sa ovog fakulteta učešće uzeli i studenti Nikola Pećanac i Srđan Škorić.

Osnovni cilj radionice je bio podsticanje omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj, i to kroz sticanje znanja iz oblasti preduzetništva i obuku kandidata za izradu što kvalitetnijeg poslovnog plana. Učesnici su imali zadatak da po završetku radionice koja je održana u martu napišu vlastite verzije biznis plana na slobodnu temu, te iste dostave Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Početkom maja formirana je stručna Komisija od strane RARS-a koja je detaljnim uvidom, bodovanjem i ocjenjivanjem pristiglih biznis planova odredila pobjednike.

Rajko Kecman je pomenuto prvo mjesto osvojio sa poslovnim planom pod nazivom „Podizanje plantaža lijeske“ dok je drugo mjesto pripalo Tatjani Kuruzović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a treće Jelici Rastoka, sa istog fakulteta.

Nagrađeni učesnici radionice „Testiranje poslovne ideje preduzetnika – izrada poslovnog plana“, naknadno će potpisati ugovore sa RARS-om, te će im biti uručene nagrade  koje podrazumijevaju dobijanje novčanih sredstava za realizaciju i pokretanje poslovne aktivnosti definisane biznis planom.

Kada je riječ o pobjedničkoj ideji studenta Rajka Kecmana, treba nagasiti činjenicu da se u Bosni i Hercegovini nedovoljno značaja pridaje podizanju plantaža jezgrovitog voća, gdje spada i lijeska (Corylus avellana L.). U Bosni i Hercegovini se potrebe za lješnikom zadovoljavaju iz uvoza, a domaća proizvodnja iznosi tek 5 – 7 % potrebnih količina. Racionalnim korišćenjem raspoloživog zemljišnog potencijala (sa fokusiranjem i na napuštena poljoprivredna zemljišta), u velikoj mjeri bi se uticalo na smanjenje uvoza. Ukoliko bi se to posmatralo sa privrednog aspekta, pri povoljnim ekološkim uslovima i sa relativno skromnim ekonomskim ulaganjima u odnosu na druge vrste voćaka, lijeska daje dobre prinose a time i veliku rentabilnost.

Preduzetnički projekat Rajka Kecmana rezultiraće pokretanjem proizvodnog preduzeća „Hazel – nut Plantage“, S.P, čija je osnovna djelatnost proizvodnja ploda lijeske, a biće locirano u selu Smoljana, opština Bosanski Petrovac.

Pored realizacije preduzetničke ideje i ostvarivanja profita, neki od specifičnih ciljeva ovog projekta su i:  povećanje količine domaće proizvodnje ploda lješnika i smanjenje uvoza, povećanje apsorpcije CO2 , proširenje proizvodne površine u narednom proizvodnom ciklusu, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Nagrada koja je pripala studentu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pored materijalne vrijednosti, ima i dodatni značaj, koji leži u činjenici da se predano i naporno radi na obrazovanju i usavršavanju studenata Šumarskog fakulteta na polju ekonomije i preduzetništva, što svakako stvara dobre pretpostavke kako za personalni razvoj studenata, tako i za održivi razvoj šumarstva Republike Srpske. 

 

Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6715/sumarski_fakultet.jpg