Navigation

doc. dr Dragan Milovanović
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-052
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Menadžment docent March 23, 2017

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14PPPR Poslovna predviđanja
2O14PSOD Strategijsko odlučivanje
Akademske studije prvog ciklusa
I17MMBI Međunarodni biznis
I17PMBI Međunarodni biznis
O17PLID Liderstvo

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1UI Upravljanje investicijama
Akademske studije prvog ciklusa
07O3IMKP Komercijalno poslovanje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Menadžersko rangiranje i selekcija projekata

  DOI 107251/ACE172625
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Igor Mišić
  Broj 26
  Strana od 255
  Strana do 275

  Finansijsko restruktuiranje preduzeća u tranzicionim privredama

  Časopis Anali
  Godina 2015
  Autori Dragan Milovanović and i drugi
  Volumen 33
  Broj 0350-2120
  Strana od 329
  Strana do 344

  Finansijska konkurentnost privrede Republike Srpske

  DOI 10.7251/ASE1523049V
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Milan Grahovac
  Broj 23
  Strana od 49
  Strana do 68

  Finansijska konkurentnost privrede Republike Srpske

  Časopis Acta Economica
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Milan Grahovac
  Volumen 23
  Broj 1512-858X
  Strana od 49
  Strana do 68

  Upravljanje investicionim projektima u Republici Srpskoj

  Časopis Acta Economica
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Volumen 20
  Broj 1512-858X
  Strana od 171
  Strana do 191

  Investiciono odlučivanje na bazi fundamentalne analize cijena akcija Elektrokrajina a.d. Banja Luka

  Časopis Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dragan Milovanović
  Volumen 6
  Broj 1840-3557
  Strana od 189
  Strana do 202

  Upravljanje rizicima pri restrukturiranju preduzeća

  Časopis BH ekonomski forum
  Godina 2011
  Autori Dragan Milovanović
  Volumen 2
  Broj 1986-681X
  Strana od 221
  Strana do 236

  Računovodstveno vrednovanje inicijalne javne ponude akcija IPO(Initial Public Offering)

  Časopis Anali
  Godina 2011
  Autori Dragan Milovanović
  Volumen 2
  Broj 0350-2120
  Strana od 11
  Strana do 21

  Finansiranje investicionih projekata emisijom obveznica

  Časopis Novi ekonomist
  Godina 2011
  Autori Dragan Milovanović
  Volumen 9
  Broj 1840-2313
  Strana od 8
  Strana do 14

  Analiza prinosa investitora u obveznice na tržištu kapitala Republike Srpske

  Časopis Acta Economica
  Godina 2010
  Autori Dragan Milovanović and Bojan Ćudić
  Volumen 13
  Broj 1512-858X
  Strana od 173
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Menadžerska procjena vrijednosti preduzeća

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ISBN 978-99938-46-67-3
  Godina 2017
  Autori Saša Vučenović, Dragan Milovanović, and Igor Mišić
  Strana od 108
  Strana do 124

  Novi izazovi za menadžere u procesima restruktuiranja

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo-pokretači razvoja
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ISBN 978-99938-46-67-3
  Godina 2017
  Autori Dragan Milovanović, Saša Vučenović, and Igor Mišić
  Strana od 56
  Strana do 67

  Entrepreneurial activity in the function of business restructuring of companies

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2016". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3
  Godina 2016
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 535
  Strana do 547

  Poslovna predviđanja u oblasti prerađivačke industrije Republike Srpske

  Naučni skup ,,Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize"
  Godina 2016
  Autori Dragan Milovanović, Srđan Lalić, and Siniša Adžić
  Strana od 703
  Strana do 710

  Gordon sprindžet model predviđanja u funkciji restrukturiranja preduzeća poljoprivredne djelatnosti Republike Srpske

  Naučni skup ,,Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja"
  Godina 2016
  Autori Srđan Lalić, Dragan Milovanović, and Biljana Kovačević
  Strana od 130
  Strana do 142

  Financial restructuring in the function of recovery of companies

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2015". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3
  Godina 2015
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 445
  Strana do 459

  Systemic risk evaluation of investing in electric sector of the Republic of Srpska.

  Naučni skup Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies REDETE
  Publikacija ,,Redete 2014". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies). ISBN 978-99938-46-54-3.
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović and Dragan Milovanović
  Strana od 134
  Strana do 145

  Model strukturiranja naknada menadžmentu: Slučaj hotelskih preduzeća Federacije BiH

  Naučni skup ,,Razvoj poslovanja 2013"
  Godina 2013
  Autori Dragan Milovanović and i drugi
  Strana od 247
  Strana do 257

  Efekti ESOP metoda pri finansijskom restrukturiranju preduzeća u krizi

  Naučni skup ,,Razvoj poslovanja 2013"
  DOI 2303-548X
  Godina 2013
  Autori Dragan Milovanović
  Strana od 173
  Strana do 203

  Vrednovanje otkupa akcija kao oblika finansijskog restrukturiranja preduzeća

  Naučni skup ,,Strategijski menadžment i prevazilaženje ekonomsko-finansijske krize"
  Godina 2012
  Autori Dragan Milovanović
  Strana od 703
  Strana do 712

  Business forecasting as a function of restructuring companies in crisis with special emphasis on companies in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup ,,Redete 2012". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies)
  Godina 2012
  Autori Dragan Milovanović
  Strana od 513
  Strana do 524

  Financial risk management investment in company

  Naučni skup ,,Problems competitiveness of contemporary economies"
  DOI 978-86-6139-040-1
  Godina 2011
  Autori Dragan Milovanović
  Strana od 367
  Strana do 378

  Evaluating mergers and acquisitions (M&A) as a form of company restructuring

  Naučni skup ,,Redete 2011" (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies)
  DOI 2233-1034
  Godina 2011
  Autori Dragan Milovanović
  Strana od 384
  Strana do 395

Ostali radovi

  Uticaj finansijske konkurentnosti privrede na ekonomski razvoj Republike Srpske

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović, Saša Petković, Željana Jovičić, Dalibor Tomaš, Dragan Milovanović, Milutin Dobrilović, Miodrag Čoprka, and Milan Grahovac

Projekti

Evropska mreza preduzetnistva Republike Srpske

Project Number 8300406
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Ekonomski fakultet
Head prof. dr Jovo Ateljevic
Participants doc. dr Dragan Gligoric
doc. dr Dragan Milovanovic
doc. dr Zoran Borovic
Business Partner Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Beginning of realization 2017-03-01
End of the project 2018-12-31
Project value 29181.0 BAM