Navigation

Dijana Bilanović

Viši stručni saradnik za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta - I-2-1-2
Rektorat
051/321-182

Projekti

Jacanje kapaciteta i mehanizama za unapredjenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251251
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Milica Balaban
Participants prof. dr Dragan Gligoric
prof. dr Goran Janjic
Dario Stankovic
Mirjana Predic, ma
Aleksandra Stojkovic
Aleksandar Gacina
Dijana Bilanovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-12-01
End of the project 2026-12-31
Project value 150000.0 BAM

Platforma za razvoj karijere istrazivaca

Project Number 1251239
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants mr Dragana Radulovic
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2024-08-31
Project value 2000.0 BAM

ERA TALENT Platforma za razvoj karijere istrazivaca u Evropi

Project Number 1251222
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Natasa Pasalic
prof. dr Dragan Milovanovic
Dijana Bilanovic
Stamenko Mijatovic
mr Dragana Radulovic
doc. dr Relja Surucic
prof. dr Aleksandra Smitran
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 44006.0 BAM

Edukacija o zastiti intelektualnog vlasnistva

Project Number 1250199
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants Dijana Bilanovic
Jovana Kovacevic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2023-01-01
End of the project 2024-07-03
Project value 5000.0 BAM

Mentoring podrska Start-ups – znanja i iskustva medjunarodne Euraxess mreze

Project Number 1250198
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head prof. dr Dragan Milovanovic
Participants Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
doc. dr Marina Antic
Stamenko Mijatovic
doc. dr Relja Surucic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2023-01-01
End of the project 2024-07-03
Project value 20000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Borislav Vukojevic, ma
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

EURAKSES centri "Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca"

Project Number 1250180
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants doc. dr Marina Antic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2022-01-01
End of the project 2024-06-06
Project value 4000.0 BAM

Pilotiranje EURAKSES centara za podrsku karijerama istrazivaca

Project Number 1250175
Status Neaktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants Dijana Bilanovic
doc. dr Ljiljana Surucic
mr Dragana Radulovic
prof. dr Aleksandra Smitran
prof. dr Dragan Milovanovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2023-12-19
Project value 33004.0 BAM

Jacanje kapaciteta EURAXESS Servisnog centra Univerziteta u Banjoj Luci

Project Number 1250161
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head mr Dragana Radulovic
Participants doc. dr Marina Antic
prof. dr Goran Latinovic
Dijana Bilanovic
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2022-05-30
Project value 10000.0 BAM

Izrada digitalnog repozitorijuma naucnih radova

Project Number 1250160
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants mr Dragana Radulovic
prof. dr Goran Latinovic
Aleksandar Gacina
mr Dusan Vrucinic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 11000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 1250124
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants prof. dr Miroslav Malinovic
Dijana Bilanovic
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-03-31
Project value 4000.0 BAM

Od ideje do komercijalizacije-edukativni moduli o zastiti intelektualnog vlasnistva"

Project Number 1250102
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Predrag Govedarica, ma
Participants Dijana Bilanovic
mr Djordje Markez
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2018-12-31
End of the project 2019-12-31
Project value 2940.0 BAM

EURAXESS TOP IV - Otvoreni EURAXESS - povecanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mrezi

Project Number 8301017
Status Neaktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants mr Dragana Radulovic
prof. dr Miroslav Malinovic
Dijana Bilanovic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2018-09-01
End of the project 2023-12-19
Project value 56097.0 BAM

Podrska projektu H2020 "Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII – Network Call

Project Number 8301010
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head doc. dr Marina Antic
Participants prof. dr Miroslav Malinovic
mr Dragana Radulovic
Natasa Pasalic
Stamenko Mijatovic
Dijana Bilanovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 15000.0 BAM

Podrska projektu H2020/Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network

Project Number 8301008
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Mario Milanovic
Participants doc. dr Marina Antic
mr Dragana Radulovic
Igor Dragic
Dijana Bilanovic
Stamenko Mijatovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2016-10-01
End of the project 2017-09-30
Project value 30000.0 BAM