Navigation

prof. dr Đorđe Vuković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 415
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija redovni profesor February 24, 2022

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Srpsko pitanje zapadno od Drine

  DOI 323.1(163.41)(597.6)
  Časopis Istorija političkih ideja kod Srba
  Godina 2024
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 109
  Strana do 139

  Od patriotskog zanosa do ideološkog raspada

  Časopis Srpski pregled
  Godina 2021
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 9
  Strana od 148
  Strana do 164

  CONFLICT OF A MEMORY CULTURE IN WESTERN BALKANS

  DOI 316.758:159.9(497-15)
  Časopis STED Journal
  Godina 2021
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 57
  Strana do 68
  Veb adresa http://stedj-univerzitetpim.com/wp-content/uploads/2021/05/7_CONFLICT-OF-A-MEMORY-CULTURE-IN-WESTERN-BALKANS_Vukovic_57-68.pdf

  Politička načelnost kao kulturni zadatak

  Časopis Srpski pregled
  Godina 2020
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 7
  Strana od 96
  Strana do 113
  Veb adresa https://srpskipregled.org/

  Dejton, kraj ili početak političke ravnoteže. Povodom 25 godina mirovnog sporazuma u BiH

  Časopis Nacionalni interes
  Godina 2020
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen 39
  Broj 3/2020
  Strana od 7
  Strana do 29
  Veb adresa https://www.ips.ac.rs/wp-content/uploads/2021/02/Nacionalni-interes-3-2020.pdf

  Ratovi sjećanjem u bivšoj Jugoslaviji

  DOI 10.5937/politeia0-24373
  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen IX
  Broj 18
  Strana od 105
  Strana do 114

  Sjaj i cinizam društvenih promjena. Pedeset godina nakon studentskih pobuna širom svijeta (1968-2018)

  DOI 10.5937/politeia0-17373
  Časopis POLITEIA
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen VIII
  Broj 15
  Strana od 50
  Strana do 64
  Veb adresa www. politeia.fpn.unibl.org

  Raspeće nacionalne elite

  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 12
  Strana od 56
  Strana do 71

  Unutrašnjom slobodom do nezavisnosti

  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen 11
  Strana od 9
  Strana do 26

  Koliko budućnost Republike Srpske zavisi od 'patriotskog čula' Srbije

  Časopis Nacionalni interes
  Godina 2015
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen 24
  Strana od 143
  Strana do 159

  Kulturom se država gradi

  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen 10
  Strana od 115
  Strana do 131

  Pucanj(e) slobode i odmazde

  DOI 10.7251/POL1408157V
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Volumen IV
  Broj 8
  Strana od 157
  Strana do 177
  Veb adresa htp://politeia.fpnbl.org.

  Tumaranje Srba između ideologija i ideala

  DOI 10.7251/SVR1307028V
  Časopis SVAROG
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 7
  Strana od 28
  Strana do 42
  Veb adresa www.svarog-nubl.com

  Kulturno-političko okrilje srpskih zabluda, slabosti i mana na početku 21. vijeka

  DOI 10.7251/RAD1302115V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 18
  Strana od 115
  Strana do 136

  Obilježja kulture kao uzroci političkih konflikata i prepreke njihovog regulisanja

  DOI 1840-3239
  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2012
  Autori Đorđe Vuković
  Broj V-1
  Strana od 65
  Strana do 75

  Političko punoljetstvo

  Časopis Nova srpska politička misao
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 1/2011
  Strana od 216
  Strana do 219

  Savremeno varvarstvo i kulturna raspolućenost

  DOI 10.7251/GSM1201127V
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 1
  Strana od 125
  Strana do 138

  Medijska (ne)objektivnost u politički podijeljenoj BiH

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2008
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 11
  Strana od 211
  Strana do 226

  (Ne)moć medija Republike Srpske u oblikovanju slobodnog kritičkog javnog mnjenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Đorđe Vuković
  Broj 9
  Strana od 463
  Strana do 477

Radovi sa skupova

  Opomene zanemjelog sjećanja

  Naučni skup Tri vijeka Vojne Krajine na braniku hrišćanstva
  DOI 10.7251/ZRVKANURS2201397V
  Publikacija Tri vijeka Vojne Krajine
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 397
  Strana do 409

  Stara i nova poprišta (ne)sloge

  Naučni skup (Re)konstrukcija društvene stvarnosti
  Publikacija (Re)konstrukcija društvene stvarnosti
  Godina 2017
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 63
  Strana do 84
  Veb adresa www.konferencija.fpn.unibl.org

  Perspektive države sa (id)entitetima

  Naučni skup zbornik „Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet“
  Publikacija zbornik „Dejtonski sporazum, dve decenije mira i pouke za svet“
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 160
  Strana do 173

  Sudbina države u karakteru ljudi

  Naučni skup Naslijeđe mira - Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma
  Publikacija Zbornik „Naslijeđe mira - Bosna i Hercegovina 20 godina poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma“,(uredili Amer Kapetanović i Judith Illerhues)
  Godina 2015
  Autori Đorđe Vuković

  Prelazak u treću etapu političkog utemeljenja RS i samoidentifikacije srpskog naroda u BiH

  Naučni skup Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi
  DOI 323 (497.6)(082)
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Republika Srbija i Republika Srpska - stari i novi politički izazovi"
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 87
  Strana do 97

  Politička tradicija: izvorište slobodarstva ili argument za pokornost

  Naučni skup Funkcije tradicije u oblikovanju nacionalnog identiteta Srba
  DOI 978-99955-730-9-6
  Publikacija Zbornik radova "Tradicija i identitet"
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 135
  Strana do 154

  Diskonfirmisanje kulture u masovnim medijima

  Naučni skup Kultura i mediji
  Publikacija KULTURA I MEDIJI, Zbornik radova i izlaganja
  Godina 2012
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 75
  Strana do 90

  Parohijalizam i podaništvo kao dominantna obilježja političke kulture u Republici Srpskoj i BiH

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Zbornik radova sa Banjalučkih novembarskih susreta, Knjiga 10
  Godina 2009
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 757
  Strana do 769

Ostali radovi

  Zašto borba protiv nacionalizma i kakav nam patriotizam treba

  Izdavač Fondacija Friedrich Ebert Stiftung
  ISSN/ISBN 978-9926-482-64-0
  Godina 2022
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Vatromet novih vrijednosnih paradigmi posrnulog društva

  Opomene zanemjelog sjećanja

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Krajiški kulturni centar "Sveti Sava"
  ISSN/ISBN 2831-0810
  DOI 10.7251/ZRVKANURS2201397V
  Godina 2022
  Autori Đorđe Vuković
  Strana od 397
  Strana do 409

  The Impossible State: National Identities in Bosnia and Herzegovina (chapter)

  Izdavač Information age publishing
  ISSN/ISBN 9781681235233
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković, Aleksandar Savanović, and Aleksandar Vranješ
  Strana od 187
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.infoagepub.com/products/National-Identity

Knjige

  Srpska inteligencija između podaništva i otpadništva

  Izdavač Besjeda, Banja Luka
  ISBN 978-99938-1-519-8
  Godina 2024
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 300

  OSLONAC SRPSKI Ako jednom zaboravimo sebe i nestanemo

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-467-2
  Godina 2022
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 358

  Kontekst političke kulture, drugo, dopunjeno izdanje

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-773-4-1
  Godina 2020
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 234

  Društvo u sumraku. Ogledi iz političke kulture

  Izdavač Friedrich-Ebert-Stiftung
  ISBN 978-9958-884-77-1
  Godina 2019
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 237
  Veb adresa www.fes.ba

  Predstraža slave i plača, srpsko pitanje u BiH prije i poslije Jugoslavije

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka; Institut za političke studije, Beograd
  ISBN 978-99976-720-4-9
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 196

  Kulturna uporišta politike

  Izdavač Čogoja štampa, Beograd
  ISBN 978-86-531-0448-1
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vuković, Nenad Kecmanović, and Bojan Vranić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 259

  Kontekst političke kulture

  Izdavač Fakultet političkih nauka, Banja Luka
  ISBN 978-99955-701-4-9
  Godina 2014
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 298

  Temelji i razvaline političke kulture

  Izdavač Komesgrafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-59-35-2
  Godina 2011
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 131

  Ideološki paragrafi medijskog izvještavanja

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-91-5
  Godina 2009
  Autori Đorđe Vuković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 161

Umjetnički radovi

  Čovjek nadomak sebe

  Izdavač SPKD Prosvjeta
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vuković

  Die Schlafen

  Izdavač Zadužbina „Petar Kočić“ Banja Luka -Beograd
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Đorđe Vuković

  Izbeglica iz vremena

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1995
  Autori Đorđe Vuković

  Molitva kamenih usana

  Izdavač Grafid, BanjaLuka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1993
  Autori Đorđe Vuković

Projekti

Stavovi mladih o politickoj kulturi na drustvenim mrezama

Project Number 1251708
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants Srdjan Radanovic
doc. dr Aleksandar Vranjes
Borislav Vukojevic, ma
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4994.0 BAM

Istorija politickih ideja kod Srba

Project Number 1251704
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants prof. dr Vlade Simovic
Nikolina Babic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-01
Project value 4918.0 BAM