Navigacija

mr Jugoslav Đeri
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Značaj izbora metode rekonstrukcije digestivnog kontinuiteta nakon gastrektomije

  DOI 10.7251/SCMED1802099C
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Jovan Ćulum, Nebojša Trkulja, Dmitar Travar, Goran Janjić, Jugoslav Đeri, Aleksandar Guzijan, Zoran Aničić, Davor Grahovac i Velimir Škrbić
  Volumen 2
  Broj 49
  Strana od 99
  Strana do 104

  Ispitivanje stabilnosti osteosintetskog materijala softverskim simulatorom kosti

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Predrag Grubor, Rade Tanjga i Jugoslav Đeri
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 47

  Komplikacije protektivne ileostome nakon kreiranih niskih kolorektalnih anastomoza

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović i Velimir Škrbić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 15

  Hirurško liječenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri

  DOI 10.18575
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Velimir Škrbić, Milan Simatović i Jugoslav Đeri
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 10

  Značaj protektivne ileostome u prevenciji komplikacija kod niskih kolorektalnih anastomoza

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović i Nebojša Trkulja
  Volumen 21
  Broj 4
  Strana od 259
  Strana do 262

  Sindrom gornje mezenterične arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2013
  Autori Zoran Roljić, Božina Radović, Novica Vasić, Milan Simatović i Jugoslav Đeri
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 71

  Surgical treatment of internal carotid artery aneurysm

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Đeri, Zoran Roljić, Dragan Rakanović i Jovan Ćulum
  Volumen 18
  Broj 3
  Strana od 229
  Strana do 231

  Epiphrenic Diverticulum as a Rare Cause of Dysphagia

  DOI 10.5455
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Jovan Ćulum, Dragan Kostić, Ozren Kordić, Božo Krivokuća i Jugoslav Đeri
  Volumen 2
  Broj 19
  Strana od 124
  Strana do 126

Radovi sa skupova

  HIRURŠKO ZBRINJAVANJE SPONTANE RUPTURE SLEZENE KOD PACIJENTA SA SPLENOMEGALIJOM

  Naučni skup 5 kongres doktora medicine republike srpske
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Miroslav Regoda i Vojislav Vujanović
  Strana od 11

  RANA LAPAROSKOPSKA HOLECISTEKTOMIJA U LIJEČENJU AKUTNOG HOLECISTITISA:ISKUSTVA SA KLINIKE ZA OPŠTU I ABDOMINALNU HIRURGIJU,UKC RS.

  Naučni skup 4 kongres doktora medicine republike srpske
  Publikacija Zbornik radova i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Goran Janjić, Milan Simatović, Velimir Škrbić i Jugoslav Đeri
  Strana od 151
  Strana do 153

  PROTECTIVE ILEOSTOMY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

  Naučni skup 9th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2014
  Godina 2014
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Dragan Kostić i Dragan Švraka
  Strana od 114

  DEHISCENCE OF STAPLER ANASTOMOSIS IN COLORECTAL SURGERY IN PATIENTS WITH AND WITHOUT PROTECTIVE ILEOSTOMY

  Naučni skup 8th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2012
  Godina 2012
  Autori Jugoslav Đeri, Milan Simatović, Jovan Ćulum i Dragan Kostić
  Strana od 111

  EKSTENZIVNA HIRURGIJA KARCINOMA ŽELUCA –naša iskustva

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2012
  Autori Jovan Ćulum, Božo Krivokuća, Nebojša Trkulja, Miroslav Regoda i Jugoslav Đeri

  ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF COLORECTAL CANCER THROUGH REGULAR AND EMERGENCY PROTOCOL

  Naučni skup 7 th biannual international symposium of coloproctology
  Publikacija Abstract book 2010
  Godina 2010
  Autori Dragan Kostić, Milan Simatović, Zoran Aleksić i Jugoslav Đeri
  Strana od 91

Ostali radovi

  Efekti mineral trioksid agregata i kalcijum hidroksida na pulpu zuba pacova kod eksperimentalno izazvanog diabetes mellitus-a tip 1

Projekti

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Meningitis kod odraslih uzrokovan bakterijskom infekcijom, najčešće Streptococcus pneumoniae, još uvijek ima stopu smrtnosti od 28% (Durand et al., 1993). Adultni meningitis izazvan ešerihijom je rjeđi, ali sa jednako ozbiljnim posljedicama. Potaknuta hipotermija je osnovni alat koji se koristi za zaštitu centralnog nervnog sistema tokom operacije (Sessler, 1995)...

Broj projekta 1259012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Maja Manojlović
Projektni tim Nataša Vojinović, ma
Dragana Dekić
mr Jugoslav Đeri
dr Aleksandar Ivanc
prof. dr Svjetlana Lolić
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Aleksandra Đeri
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Fiziološki efekti hronične konzumacije gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka kod WISTAR pacova

Studija će istražiti efekat gaziranih, energetskih i alkoholnih pića na fiziološki status Wistar pacova, radi utvrđivljnja posljedica na ljudski organizam. Kako današnja omladina konzumira ogromne količine gaziranih, energetskih i alkoholnih napitaka, često istovremeno, neophodno je provesti dodatne studije komparativnog dejstva, prvo uticaj na ekpserimentalne životinje, a potom i prikupljanjem podataka (anonimne ankete, zdravstveni pregledi i praćenje stanja...) adolescentog dijela populacije...

Broj projekta 0830910
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim doc. dr Maja Manojlović
prof. dr Milica Balaban
prof. dr Aleksandra Đeri
prof. dr Radoslav Dekić
Sanja Karajlić
mr Jasna Friščić
mr Jugoslav Đeri
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2016.
Završetak projekta 30.10.2018.
Vrijednost projekta 10300.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Dijabetes melitus je glavni rastući problem svih dobnih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas postoji skoro 250 miliona ljudi sa dijabetesom u svijetu. I smatra se da će za 20 godina ovaj broj porasti na 380 miliona. Dijabetes je globalna epidemija sa po život opasnim komplikacijama. Na bazi analize raspoloživih informacija, jasno je zašto smo kao ciljnu grupu odabrali baš ovu prioritetnu skupinu pacijenata...

Broj projekta 8307103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim doc. dr Irena Kuzmanović Radman
prof. dr Lana Nežić
prof. dr Aleksandra Đeri
prof. dr Slavoljub Živković
mr Jugoslav Đeri
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.01.2017.
Vrijednost projekta 17900.0 BAM