Navigacija

prof. dr Slavoljub Živković
redovni profesor

Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za bolesti zuba i endodoniciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 9. jun 2006.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISS07KE Klinička endodoncija

Projekti

Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog liječenja zuba

Cilj ovog projekta je ispitati tačnost novog Planmeca Romexis® 3D naprednog softvera u poređenju sa tradicionalnim metodama određivanja radne dužine kanala korijena zuba. Metodologija: Istraživanje će biti sprovedeno na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci, studijski program stomatologija, u trajanju od 12 mjeseci...

Broj projekta 1257012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim prof. dr Slavoljub Živković
prof. dr Aleksandra Đeri
doc. dr Irena Kuzmanović Radman
doc. dr Ognjenka Janković
Teodora Uzelac
doc. dr Adriana Arbutina
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 01.07.2019.
Vrijednost projekta 28500.0 BAM

Uticaj promjene metabolizma pulpe zuba pacova sa indukovanim dijabetesom u uslovima intoksikacije

Dijabetes melitus je glavni rastući problem svih dobnih grupa u Bosni i Hercegovini. Danas postoji skoro 250 miliona ljudi sa dijabetesom u svijetu. I smatra se da će za 20 godina ovaj broj porasti na 380 miliona. Dijabetes je globalna epidemija sa po život opasnim komplikacijama. Na bazi analize raspoloživih informacija, jasno je zašto smo kao ciljnu grupu odabrali baš ovu prioritetnu skupinu pacijenata...

Broj projekta 8307103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim doc. dr Irena Kuzmanović Radman
prof. dr Lana Nežić
prof. dr Aleksandra Đeri
prof. dr Slavoljub Živković
mr Jugoslav Đeri
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 01.01.2017.
Vrijednost projekta 17900.0 BAM