Navigacija

prof. dr Ljiljana Drinić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za ruralni razvoj
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za ekonomiku poljoprivrede
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj vanredni profesor 18. maj 2016.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-I-16 Razvoj preduzetništva u ruralnim područjima
MAB-O-08 Razvoj preduzetništva u agrobiznisu
MB04 Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu
MRR/II-I-06 Razvoj preduzetništva u ruralnim područjima
MRR/I-I-16 Razvoj preduzetništva u ruralnim područjima
Akademske studije prvog ciklusa
OAE07EPPP Ekonomika prerade poljoprivrednih proizvoda
OAE07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OAE07MSPA Mala i srednja preduzeća u agrobiznisu
OAE07TPPP Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
OAE11UPŽ Uloga i položaj žena u razvoju ruralnih područja
OAP07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OBP07MAP Marketing agroindustrijskih proizvoda
OHK08THP Tržište hortikulturnih proizvoda
Akademske studije trećeg ciklusa
29-AE-I Preduzetnička infrastruktura

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Financial Position Analysis of Livestock Producers in the Republic of Srpska

  Analiza finansijskih performansi kompanija u sketorima poljoprivrede i prehrambene indistrije u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/AGREN1802067V
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić i Ljiljana Drinić
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 67
  Strana do 78

  Financial performance analysis of the companies in the agricultural sector and food industry in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGREN1802067V
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2018
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić i Ljiljana Drinić
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 67
  Strana do 78
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/4768/4583

  Komparativna analiza cena žitarica u Srbiji i Republici Srpskoj

  Časopis Agroekonomika
  Godina 2017
  Autori Beba Mutavdžić, Ljiljana Drinić, Nebojša Novković, Tihomir Novaković i Željko Vaško
  Volumen 46
  Broj 74
  Strana od 73
  Strana do 79
  Veb adresa https://www.agroekonomika.rs/images/ae74/Agroekonomika_74.pdf

  Forecasting of vegetable production in Republic of Srpska

  Časopis Central European Journal of Regional Development and Tourism
  Godina 2014
  Autori Beba Mutavdžić, Ljiljana Drinić, Nebojša Novković, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 64

  Forecasting of vegetable production in Republic of Srpska

  Časopis DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism1821-2506
  Godina 2014
  Autori Beba Mutavdžić, Ljiljana Drinić, Nebojša Novković, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 50
  Strana do 64

  Tendencije i pravci razvoja Prehrambene industrije Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Drinić, Aleksandar Ostojić i Aleksandra Figurek
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 401
  Strana do 412

  Promet poljoprivrednih proizvoda na zelenim i stočnim pijacama u Republici Srpskoj

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 523
  Strana do 533

  Interection between unemployment and the cultivation of arable land –Regional approch

  Časopis Bulgarian Journal of Agricultural Science
  Godina 2013
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Stevo Mirjanić i Ljiljana Drinić
  Volumen 19
  Broj 5
  Strana od 995
  Strana do 1002

  Trends in production and processing of meet in the Republic of Srpska

  Časopis DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Nebojša Novković i Gordana Rokvić
  Volumen 4
  Broj 3
  Strana od 41
  Strana do 53

  Agriculture policy reforms in Western Balkans in relation to the EU

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2011
  Autori Gordana Rokvić, Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen SI-1
  Broj II
  Strana od 331
  Strana do 337

  Mogućnosti razvoja preduzetništva u ruralnom području opštine Srbac

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Ljiljana Drinić i Gordana Rokvić
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 157
  Strana do 169

  Regionalna raspoređenost malih i srednjih preduzeća u prehrambenoj industriji u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Ljiljana Drinić i Nebojša Novković
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 175
  Strana do 181

  Utvrđivanje optimalnog momenta prodaje jabuka sa stanovišta uticaja troškova skladištenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić i Aleksandra Figurek
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 157
  Strana do 164

  Similarities and differences between lowland and mountain regions in the Republic of Srpska

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen LVII
  Broj SI-2
  Strana od 131
  Strana do 138

  Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštinama Nevesinje, Šeković, Ribnik

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Željko Vaško, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić i Vesna Mrdalj
  Volumen 10
  Strana od 149
  Strana do 158

  Analiza pariteta cijena pšenice i kukuruza i inputa u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić i Vesna Mrdalj
  Volumen 10
  Broj 3
  Strana od 129
  Strana do 135

  Ekonomska valorizacija organizaciono-tehnoloških rješenja u proizvodnji i prometu poljoprivrednih proizvoda

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Branko Krstić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Željko Vaško i Aleksandar Ostojić
  Volumen 9
  Broj 3
  Strana od 55
  Strana do 73

  Prikaz izbora optimalne strukture poljoprivredne proizvodnje porodičnog gazdinstva sa područja Semberije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Vesna Mrdalj i Ljiljana Drinić
  Volumen 9
  Broj 4
  Strana od 15
  Strana do 25

  Sistem obrazovanja u funkciji razvoja preduzetništva u BiH

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Drinić
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 27
  Strana do 33

  Inkubatori kao model razvoja malih i srednjih preduzeća

  Časopis EKONOMIKA POLJOPRIVREDE
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Drinić i Nebojša Novković
  Volumen LIII
  Broj 3
  Strana od 757
  Strana do 765

  Značaj razvoja malih i srednjih preduzeća u agrobiznisu u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Drinić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 63

Radovi sa skupova

  Break-even point of milk production depending on the level of milk premium, Syposium Proceedings

  Naučni skup Interantiona Syposium of Animal Sceince 2015
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2015
  Autori Željko Vaško i Ljiljana Drinić
  Strana od 288
  Strana do 294

  Status of rural women in Republic of Srpska

  Naučni skup AgroRes2015 IV International Symposium
  Godina 2015
  Autori Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić i Dragan Brković

  Tendency of vegetables development in Republic of Srpska

  Naučni skup Third International Scientific Symposium “Agrosym Jahroina 2012
  Godina 2012
  Autori Nebojša Novković, Beba Mutavdžić, Ljiljana Drinić, Aleksandar Ostojić i Gordana Rokvić
  Strana od 656
  Strana do 661

  Agriculture policy reforms in BH and Western Balkans in relation to the EU

  Naučni skup International scientific meeting: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC SERBIA STARTEGIC GOALS IMPLEMENTATION WITHIN DANUBE REGION - local communities development
  Publikacija Economics of agriculture special issue - 1, II Book
  Godina 2011
  Autori Gordana Rokvić, Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 331
  Strana do 337

  Agriculture of the Republic Srpska and Bosnia and Herzegovina in the light of global economic crisis

  Naučni skup IV Inter-Departmental Meeting of Agricultural Economists
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 44
  Strana do 54

  Similarities and differences between lowland and mountain regions in the Republic of Srpska

  Naučni skup International scientific meeting: MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (V)- regional specifites
  Publikacija Economics of agriculture special issue -2
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 131
  Strana do 138

  Analiza tendencija uvoza i izvoza svježeg povrća BiH

  Naučni skup 45 Hrvatski i 5 međunarodni simpozij agronoma
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Ostojić, Jasmin Komić, LJiljana Drinić, Gordana Rokvić i Vesna Mrdalj
  Strana od 298
  Strana do 302

  Population dynamics and structure in rural areas of the Republic of Srpska

  Naučni skup Management of durable rural development
  DOI ISSN 1453-1410
  Publikacija Symposium proceedings
  Godina 2009
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Vuečnović
  Strana od 137
  Strana do 144

  Ruralni razvoj u funkciji iskorištenja raspoloživih resursa-primjeri opština Nevesinje, Šeković i Ribnik

  Naučni skup Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i LJiljana Drinić
  Strana od 323
  Strana do 331

Ostali radovi

  Izrada završne studije za IFAD Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

  Osnovno istraživanje za IFAD Projekat razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

  Strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske do 2020.godine, 2013/2014

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2013
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Aleksandra Vučenović i Biljana Uletilović

  Uloga i značaj zelenih i stočnih pijaca u prodaji poljoprivrednih proizvoda u Republici Srpskoj

  Izdavač Centar za agrarni i ruralni razvoj
  Godina 2012
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 113

  Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj za period 2011-2016. godina

  Izdavač Centar za agrarni i ruralni razvoj
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 164

  The Meat and Dairy Sector in Bosna and Herzegovina

  Program ruralnog razvoja opštine Srbac za period od 2011. do 2015. godine

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 262

  Western Balkan Rural Extension Newwork, Tempus projekat No.158777-TEMPUS-1-2009-1UK

  Godina 2009
  Autori Ljiljana Drinić

  Strateški plan ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009-2015. godine

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2009
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Aleksandra Vučenović i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 267

  Program ruralnog razvoja opštine Šekovići 2008- 2015. godina

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Gordana Rokvić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 139

  Program ruralnog razvoja opštine Nevesinje 2008-2015 godina

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 199

  Program ruralnog razvoja opštine Ribnik 2008 - 2015 godina

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Vesna Mrdalj, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 165

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Ribnik

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 85

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Šekovići

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 92

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Nevesinje

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 92

  Proizvodni program poljoprivredneg gazdinstva D.O.O. „Milošević-promet“ iz Amajlija

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Branko Krstić, Mile Dardić, Ljiljana Drinić i Vesna Mrdalj
  Strana od 1
  Strana do 88

  Ekonomska valorizacija organizaciono-tehnoloških rješenja u proizvodnji i prometu poljoprivrednih proizvoda

  Izdavač Univerzitet u Banja luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2007
  Autori Stevo Mirjanić, Branko Krstić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić i Biljana Uletilović

  Uvođenje novog modela subvencija, zaštite i finansiranja poljoprivrede RS korespodentnog sa zajedničkom agrarnom politikom EU

  Godina 2006
  Autori Stevo Mirjanić, Branko Krstić, Gordana Ilić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Aleksandar Ostojić i Ljiljana Drinić
  Strana od 1
  Strana do 91

Knjige

  Poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj do 2020 godine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-38-7
  Godina 2016
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj, Aleksandra Figurek i Dragan Brković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 362

  Pijace kao oblik prodaje poljoprivredno prehrambenih proizvoda

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-25-7
  Godina 2013
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Željko Vaško, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 124

  Agrarni sektor Republike Srpske - stanje i pravci - osnovne karakteristike ZAP-a EU

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-16-5
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Tihomir Predić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdaljj i Aleksandra Figurek
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 324

  Ruralni razvoj Republike Srpske

  Izdavač Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-93-13-4
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić i Aleksandra Vučenović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 352

Projekti

Analiza stanja i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj za period 2014-2018

Cilj je analiza stanja agrarnog i ruralnog razvoja, efekti podsticajnih i drugih mjera Vlade Republike Srpske, kao i efekti mjera, podrške i sredstava međunarodnih fondova, donacija i drugih izvora finansiranja.

Broj projekta 1250136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Vaško
Projektni tim doc. dr Tamara Stojanović
prof. dr Ljiljana Drinić
prof. dr Aleksandar Ostojić
mr Dragan Brković
prof. dr Vesna Mrdalj
Biljana Uletilović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 105000.0 BAM

Razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima

Razvojni cilj programa je da malim poljoprivrednim proizvođačima i drugim siromašnim kategorijama u ruralnim područjima bude obezbjeđeno da iskoriste mogućnosti koje nudi razvoj podsektora voća, povrća, sekundarnih šumskih plodova i drugih potencijalnih grana poljoprivrede za održivo unapređenje njihovog socioekonomskog statusa.

Broj projekta 1250110
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim prof. dr Ljiljana Drinić
mr Dragan Brković
Biljana Uletilović
prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.10.2019.
Vrijednost projekta 32760.0 BAM

Razvoj ruralnog poslovanja

Smanjenje siromaštva u ruralnim područijima podizanjem prihoda ciljnih grupa i jačanjem njihove otpornosti izgradnjom profitabilnih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih firmi u Bosni i Hercegovini.

Broj projekta 1250109
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim Biljana Uletilović
prof. dr Ljiljana Drinić
mr Dragan Brković
prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 17.09.2019.
Vrijednost projekta 29835.0 BAM