Navigacija

Ljubica Bojanić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ongoing Strategies to Improve the Management of Upper Respiratory Tract Infections and Reduce Inappropriate Antibiotic Use Particularly Among Lower and Middle-Income Countries: Findings and Implications for the Future

  DOI 10.1080/03007995.2019.1700947
  Časopis CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION
  Godina 2020
  Autori Brian Godman, Mainul Haque, Judy McKimm, Muhamad Abu Bakar, Jacqueline Sneddoh, Janney Wale, Stephen Campbell, Anthony Martin, Irene Hoxha, Vafa Abilova, Bene Paramadhas, Pinkie Mpinda-Joseph, Matshediso Matome, Livia Lovato, Israel Sefah, Amanj Kurdi, Sylvia Opanga, Arianit Jakupi, Zikria Saleem, Mohamed Hassali, Dan Kibule, Jorge Fadare, Tomasz Bochenek, Celia Rothe, Jurij Fraeyman, Vanda Marković Peković, Ljubica Bojanić, Natalie Schellack, Johanita Meyer, Zinhle Matsebula, Thy Phuong, Binh Thanh, Saira Jan, Aubrey Kalungia, Sekesai Matpuri-Ziyowera, Massimo Sartelli i Ruaraidh Hill
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 301
  Strana do 327
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2019.1700947

  The characteristics of the outpatient utilisation of medicines in the Republic of Srpska in the period 2009-2017

  DOI 10.5937/scriptamed50-23716
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2019
  Autori Vanda Marković Peković, Ljubica Bojanić i Svjetlana Stoisavljević-Šatara
  Volumen 50
  Broj 4
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/

  Određivanje sadržaja arsena u uzorcima čajeva dostupnih na tržištu Republike Srpske primjenom atomske apsorpcione spektrofotometrije.

  DOI 10.7251/BII1902166DJ
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Mirjana Đermanović, Ljubica Bojanić, Relja Suručić i Vesna Antunović
  Strana od 166
  Strana do 171

  Prevalencija intrahospitalnih infekcija na hirurškim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.s.16.06
  Časopis Scripta Medica
  Godina 2016
  Autori Jela Aćimović, Slaviša Kunarac, Nina Rodić-Vukmir, Ljubinka Božić Majstorović i LJubica Bojanić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 40
  Veb adresa http://scriptamedica.com/en/home/43

Projekti

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. dr Dijana Mihajlović
doc. dr Mirjana Đermanović
Dragana Gajić
Ljubica Bojanić
Savka Vračević, ma
mr Vesna Antunović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 30.06.2017.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM